Zelené dluhopisy

Připravíme vám zelené dluhopisy, které přitáhnou nové investory

Smyslem zelených dluhopisů je podpora projektů směřujících k ochraně životního prostředí, především ke zmírňování nebo adaptaci na klimatické změny a k dosažení uhlíkové neutrality.

Prostředky získané prodejem zelených dluhopisů jsou účelově vázány a mohou být využity pouze k financování projektů, které odpovídají mezinárodním standardům zelených dluhopisů. 

Může se jednat např. o projekty energetických úspor, realizaci pasivních budov, výstavbu elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie nebo investice do technologií zásadně snižujících negativní dopady průmyslové výroby.

Výhodou zelených dluhopisů a půjček je mimo jiného také jejich marketingová atraktivita.

Co pro vás zajistíme

  • Zelené dluhopisy přitáhnou pozornost potenciálních investorů, protože umožňují zisk většího kapitálu s nižším úrokem a dlouhodobější návratností. Jsou také marketingově atraktivní.
  • Posoudíme portfolio vašich projektů zařaditelné do emise dluhopisů z hlediska jejich souladu s EU taxonomií nebo Green Bond Principles (Second party opinion).
  • Zajistíme vám celou emisi zelených dluhopisů, včetně emise s prospektem a její propagaci.
  • Zajistíme pro Vás due diligence (tzv. náležitou péči) v oblasti lidských a pracovních práv, odpovědného podnikání a životního prostředí. Jde o jednu z podmínek, které musí splňovat zelené aktivity dle EU taxonomie a zelené financování dle SFDR.

Proč s námi? Měníme svět odpovědným podnikáním

O ESG dnes mluví každý, ale v expertní skupině Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let přímo v Bruselu.

Frank Bold - měníme svět odpovědným podnikáním
Máme přímou zkušenost z evropských institucí, kde se naši právníci podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. 
Více o Frank Bold

Stáhněte si praktický manuál k ESG

Prošli jsme za vás stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG. Zaregistrujte se a my vám pošleme praktické shrnutí. Dostanete také materiál a záznam školení k ESG due diligence a budeme vás informovat o dalších novinkách.

Zaregistrujte se

Další služby

Chcete být při získávání kapitálu úspěšní?Je třeba začít přizpůsobovat své podnikání a sbírat a zpracovávat data už teď. S naší expertízou v oblasti ESG a zeleném financování budete připravení dříve než konkurence.

Zelené financování

Developerskou společnost připravíme na zelené financování. Pomůžeme vám identifikovat, jak budou banky hodnotit vaše projekty.

Více informací
ESG rating

ESG rating

Zelené dluhopisy umožňují zisk s dlouhodobější návratností. Zajistíme vám celou emisi dluhopisů, včetně emise s prospektem.

Více informací
ESG monitoring - provedeme vás 
změnami legislativy a navrhneme plán reportingu.

ESG reporting

Provedeme vás změnami legislativy a navrhneme plán, abyste dokázali ESG reporty vykazovat včas a bez dodatečných nákladů.

Více informací