Zelený dluhopis

Připravíme vám zelený dluhopis, který přitáhne nové investory

Smyslem zelených dluhopisů je podpora projektů směřujících k ochraně životního prostředí, především ke zmírňování nebo adaptaci na klimatické změny a k dosažení uhlíkové neutrality.

Prostředky získané prodejem zelených dluhopisů jsou účelově vázány a mohou být využity pouze k financování projektů, které odpovídají mezinárodním standardům zelených dluhopisů. 

Může se jednat např. o projekty energetických úspor, realizaci pasivních budov, výstavbu elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie nebo investice do technologií zásadně snižujících negativní dopady průmyslové výroby.

Výhodou zelených dluhopisů a půjček je mimo jiného také jejich marketingová atraktivita.

Obraťte se na nás

Co služba obsahuje

  • Zelené dluhopisy přitáhnou pozornost potenciálních investorů, protože umožňují zisk většího kapitálu s nižším úrokem a dlouhodobější návratností. Jsou také marketingově atraktivní.
  • Posoudíme portfolio vašich projektů zařaditelné do emise dluhopisů z hlediska jejich souladu s EU taxonomií nebo Green Bond Principles (Second party opinion).
  • Zajistíme vám celou emisi zelených dluhopisů, včetně emise s prospektem a její propagaci.
  • Zajistíme pro Vás due diligence (tzv. náležitou péči) v oblasti lidských a pracovních práv, odpovědného podnikání a životního prostředí. Jde o jednu z podmínek, které musí splňovat zelené aktivity dle EU taxonomie a zelené financování dle SFDR.

Naši klienti

Proč s námi? Měníme svět odpovědným podnikáním

O ESG dnes mluví každý, ale v expertní skupině Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let přímo v Bruselu.

Máme přímou zkušenost z evropských institucí, kde se naši právníci podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. 
Více o Frank Bold

Stáhněte si praktický manuál k ESG

Prošli jsme za vás stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG. Zaregistrujte se a my vám pošleme praktické shrnutí. Dostanete také materiál a záznam školení k ESG due diligence a budeme vás informovat o dalších novinkách.

Zaregistrujte se