Definitivně schváleno: směrnicí o náležité péči se firmy začnou řídit od roku 2027

28.5.2024
Členské státy Evropské unie finálně přijaly směrnici o náležité péči v oblasti udržitelného podnikání (CSDDD), která přinese firmám návod, jak identifikovat rizika závažných negativních dopadů v jejich činnosti a dodavatelském řetězci. První firmy se jí budou řídit od poloviny roku 2027.
„Uznání, že náležitá péče patří do sféry závazných právních předpisů, znamená zásadní zlom. Přináší jasné poselství, že společnosti poskytující nízké ceny na základě dumpingových praktik, dětské práce, znečištění a vykořisťování nebudou mít na trhu lepší postavení a že oběti zneužívání ze strany společností by měly mít přístup ke spravedlnosti,” komentovala přijetí směrnice Julia Otten, Senior Policy Officer ve Frank Bold.

Identifikace rizik i jejich řešení. Do českých zákonů se směrnice promítne do dvou let

Kromě identifikace rizik nabízí směrnice také způsob, jak na ně reagovat. Právě na chybějící řešení problematického chování některých firem na evropském trhu ve Frank Bold dlouhodobě upozorňujeme a expertně se podílíme na tom, aby legislativní řešení bylo kvalitní a co možná nejefektivnější.
Směrnice vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění přijatého textu v Úředním věstníku Evropské unie. Do legislativy členských států, a tedy i do českých zákonů, je  poté nutné její znění transponovat do dvou let.

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru