Udržitelnost šetří firmám náklady a pomáhá jejich byznysu. Studie ukazují benefity ESG reportingu

11.4.2023
Zveřejňování dat o udržitelnosti zvyšuje konkurenceschopnost firem a snižuje jejich náklady, a to i v případě malých a středních podniků. To jsou výsledky nedávných studií v oblasti nefinančního reportingu. Proč se ESG reporting firmám vyplatí? 
V červnu 2022 se Evropská unie dohodla na finální podobě směrnice o reportingu dat o udržitelnosti (CSRD), podle které bude více než tisíc českých firem zveřejňovat například údaje o svých emisích nebo využívání obnovitelných zdrojů. Nová legislativa je pro firmy důležitá pro využití obchodních příležitostí vyplývajících ze strategie udržitelných financí EU a evropského Green Dealu – bez reportování relevantních ESG dat nebudou firmy schopné dosáhnout na finance mobilizované k podpoře udržitelných aktivit. 
Studie evropského think tanku CEPS pro Evropskou komisi spolu s hodnocením dopadu směrnice CSRD navíc ukazují, že zavedení povinného ESG reportingu povede ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ke snížení nákladů firem napříč Evropou. Podle dat CEPS budou dodatečné náklady na reportování činit v prvním roce pouze 0,005 % obratu, přičemž se v následujících letech dále sníží. Studie uvádí, že zavedení nové směrnice povede k průměrným úsporám ve výši 24 200- 41 700 EUR na podnik ročně, a to díky zjednodušení a harmonizaci požadavků ze strany bank a investorů. 

Společné evropské standardy povedou k úsporám

CSRD a vznikající evropské standardy pro reporting vyjasní, jaká data o udržitelnosti potřebují firmy reportovat, a zjednoduší získávání dat od obchodních partnerů i dodavatelů. Nová směrnice zároveň redukuje množství dodatečných požadavků na ESG informace, které vyžaduje stále více bank, investorů, ratingových agentur a dalších.
Právě exploze poptávky po informacích o ESG představuje pro podniky náklady, které budou nevyhnutelně růst, pokud nevznikne obecně přijímaný soubor reportovacích standardů. Z veřejné konzultace Evropské komise k CSRD vyplynulo, že 80 procent firem, které dnes připravují reporty, podporuje zavedení jednotných standardů. (Předběžné návrhy standardů už jsou zveřejněné, finální podobu získají v listopadu). Zároveň 71 procent z nich se vyslovilo pro ověřování reportů podle těchto standardů. Další výhodu ESG reportingu firmy spatřují v lepším managementu rizik. Dvě třetiny firem v průzkumu CEPS uvedly, že integrace rizik spojených s udržitelností a finančních rizik přináší jejich podnikání benefity.
Přínosy ESG reportingu dále umocňuje zvýšený zájem investorů o zelené investice a EU strategie udržitelných financí. Jejím cílem je každoročně mobilizovat 500 miliard euro do oblasti udržitelnosti ze strany bank a investorů. Z evropských zdrojů by pak v následující dekádě měly přijít investice ve výši zhruba jednoho bilionu eur. 

Malé a střední podniky nechtějí zůstat stranou

Výsledky studií na úrovni EU podporují i individuální výzkumy v různých státech Evropy. Například rumunský výzkum z roku 2019 ukazuje, že kvalitní reporting o udržitelnosti vede k lepšímu obchodnímu růstu. 
Pro společná pravidla reportingu se vyjadřují také malé a střední podniky (SMEs). Ze studie German Banking Association vyplývá, že 75 procent dotázaných SMEs by uvítalo zahrnutí do působnosti CSRD. Jde jim o návod, jak správně provádět ESG reporting, aby získaly přístup k udržitelným financím. Podle finální dohody se však bude reporting dle CSRD týkat pouze kótovaných SMEs. Dá se ale očekávat, že i od ostatních malých a středních podniků budou klíčová ESG data vyžadovat finanční instituce a velcí odběratelé, například aby dokázali dopočítat svou uhlíkovou stopu (Scope 3).

Řešíte ESG reporting?

ESG Obraťte se na nás

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru