Návrh ESG standardů je zveřejněný. Pracovali na něm i experti Frank Bold

9.2.2023
Evropské firmy už mohou nahlédnout do návrhu standardů pro reporting o udržitelnosti, podle kterých budou v příštích letech reportovat. Návrh vypracovala projektová pracovní skupina za účasti dvou zástupců Frank Bold - vedoucího sekce odpovědných firem Filipa Gregora a Joanne Houston z bruselské kanceláře Frank Bold. Oba experti se budou na vývoji standardů pro reporting o udržitelnosti dále podílet v rámci nově vzniklé struktury EFRAG.
Projektová pracovní skupina se zástupci Frank Bold dokončila svou práci na přípravě standardů na konci dubna 2022 a publikovala předběžné návrhy standardů, které může do 8. srpna 2022 připomínkovat veřejnost. Ve finalizaci standardů bude nyní pokračovat nově vzniklá struktura EFRAG, opět za účasti expertů z Frank Bold.
Očekává se, že  závazné standardy budou finálně přijaty v první polovině příštího roku, firmy budou o udržitelnosti podle těchto standardů reportovat od roku 2024.
To platí pro společnosti na evropském vnitřním trhu. Jelikož ale ESG data vyžadují investoři po celém světě, chystají se standardy pro reporting o udržitelnosti také na globální úrovni.
Přečtěte si o rozdílech mezi evropskými a mezinárodními ESG standardy v novém článku na webu expertní skupiny Frank Bold: Evropské versus globální požadavky na ESG data. Jak se liší a co znamenají pro byznys?
Spolu s tvorbou standardů pokračují v Evropské unii vyjednávání o směrnici o reportingu o udržitelnosti (CSRD) mezi Radou EU, Evropským parlamentem a Komisí. Definitivní podoba směrnice bude známá pravděpodobně na konci května 2022. Podle původního návrhu Komise by měla rozšířit reportovací povinnost na všechny velké firmy nad 250 zaměstnanců a malé a střední podniky kótované na burze.

Frank Bold u tvorby standardů

Vedoucí sekce odpovědných firem ve Frank Bold Filip Gregor byl v březnu jmenovaný do výboru Sustainability Reporting Board, který bude zodpovědný za vývoj kritérií pro reporting o udržitelnosti a poradenství Evropské komisi ohledně návrhu standardů. Gregor je jedním ze dvou členů tohoto výboru z řad nevládních organizací, druhým je Davidem Vermijsem ze společnosti Shift, která je členem Alliance for Corporate Transparency, jež Frank Bold vede.
Na vývoji ESG standardů se bude podílet také Joanne Houston z bruselské kanceláře Frank Bold, která získala pozici v technické expertní skupině EFRAG. Skupina bude k návrhu standardů poskytovat technickou expertízu, zároveň bude zajišťovat propojení mezi finančním reportingem a reportingem o udržitelnosti.

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru