Co se mění v ESG reportingu ve finančním sektoru od ledna 2022?

11.4.2023
Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Sustainable Finance Disclosure Regulation, dále SFDR) stanovuje, která data o udržitelnosti musí účastníci finančního trhu a finanční poradci sbírat a zveřejňovat. SFDR je účinná od 10. března 2021 a od 1. ledna 2022 platí nové požadavky
Toto nařízení od investičních podniků, správců investičních fondů, bank, pojišťoven a finančních poradců vyžaduje, aby na svých webových stránkách a v předsmluvní dokumentaci uváděli stručné informace o svých strategiích pro začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a o tom, jak jsou s nimi v souladu zásady odměňování. Tyto informace by měly být průběžně aktualizovány.
Účastníci finančního trhu musí podle této legislativy také reportovat svoji strategii náležité péče ve vztahu k hlavním nepříznivým dopadům investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (ESG Due Diligence). 
Přečtěte si více v článku: Na udržitelné financování dosáhnou jen firmy s ESG due diligence nebo se registrujte zdarma na náš webinář
Od roku 2021 toto platí pro velké firmy nad 500 zaměstnanců a mateřské podniky, a také pro ty kteří zohledňují nepříznivé negativní dopady. Ostatní, pokud hlavní nepříznivé dopady nezohledňují, musí odůvodnit, proč tak nečiní. 
Dále SFDR upřesňuje kritéria pro finanční produkty prosazující udržitelné vlastnosti (light green) nebo sledující udržitelný cíl (dark green). 

Light green a dark green

Od 1. ledna 2022 musí účastníci finančního trhu, pokud poskytují light green nebo dark green finanční produkt, ve výroční zprávě reportovat:
  • míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností (light green);
  • celkový dopad daného finančního produktu na udržitelnost formou příslušných indikátorů udržitelnosti (dark green).
Evropská komise přijme 1. ledna 2023 regulační technické normy (RTS), které dále upřesní obsah, metodologie a strukturu informací ve vztahu k indikátorům udržitelnosti týkajícím se nepříznivých dopadů v oblasti životního prostředí (včetně klimatu), sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství. Účinnost RTS je odložena na 30. června 2023, prvním referenčním obdobím bude kalendářní rok 2022, což znamená, že společnosti by měli začít sbírat potřebná data už teď. 
Ve Frank Bold investorům pomáháme s nastavením systému pro sběr dat podle aktuálního návrhu indikátorů.
Od roku 2022 budou muset investoři a banky zveřejňovat podíl udržitelných investic podle Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit a SFDR, a pro to potřebují data o udržitelnosti  od firem, do kterých investují a budou je po podnicích vyžadovat.  Firmám také pomůžeme ESG reporting podle požadavků bank nastavit.
Obraťte se na nás

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru