ESG strategie a report

Zavedením nástrojů ESG pomůžeme vaší firmě lépe analyzovat rizika a příležitosti

Analýza dat a navazující ESG strategie a report dává společnosti konkurenční výhodu. Získáte klíčové informace pro své obchodní partnery i investory v souladu se vznikající legislativou EU pro ESG (Taxonomie, CSRD a SFRD). Data můžete dále využít pro strategická rozhodnutí, jako je například postupná změna dodavatelského řetězce

Obraťte se na nás

Hlavní přínosy služby

  • Vyhodnocení, jaké obchodní příležitosti a rizika vám legislativa a změny spojené s udržitelností přináší.
  • Návod, jaké informace sbírat a vypočítat, jaké strategie a cíle nastavit a jak vytvořit samotný ESG report.
  • Plán pro vykazování ESG reportů ve Vaší firmě tak, abyste to dále zvládali sami.
  • Porovnání aktuálních reportů s novými požadavky CSRD (pro firmy, které už nefinanční reporting dělají).
  • Přehled ESG dat, která bude Vaše společnost potřebovat pro obchodní partnery a snadnější přístup k zeleným financím.
  • Podklady pro strategická obchodní rozhodnutí (změna dodavatelského řetězce, optimalizace nákladů, energetické úspory aj.)
  • Doporučení, jak přínosy využít a správně odkomunikovat vašim obchodním partnerům a klientům.
  • ESG strategii a report vizuálně zpracujeme pro web i pro tisk a zajistíme medializaci.
  • Navíc umíme zajistit i due diligence (tzv. náležitou péči) v oblasti lidských a pracovních práv, odpovědného podnikání a životního prostředí.

Naši klienti

Proč s námi? Měníme svět odpovědným podnikáním

O ESG dnes mluví každý, ale v expertní skupině Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let. Jako jediní konzultanti z Česka věnující se ESG, máme pobočku přímo v Bruselu.

Působíme přímo v evropských institucích, kde se naši právníci podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. 
Více o Frank Bold

Co se mění v legislativě?

Od ledna 2022 je účinné Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit. Investoři jsou také povinni zveřejňovat informace o udržitelnosti podle nařízení SFDR, a proto vyžadují tato data i po svých firemních klientech. 

Od roku 2024 budou velké společnosti povinny uvádět klíčové ESG údaje ve svých výročních zprávách podle směrnice CSRD a nových EU standardů. Data budou vyžadovat i od svých dodavatelů.

Obraťte se na nás

Co z toho vyplývá?

EU taxonomy

* CSRD = směrnice zavádějící reportovací povinnosti pro velké firmy
* SFRD = Nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
* EU taxonomie = Klasifikační systém, určuje firmám i investorům, co je udržitelná aktivita

Stáhněte si praktický manuál k ESG

Prošli jsme za vás stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG. Zaregistrujte se a my vám pošleme praktické shrnutí. Dostanete také materiál a záznam školení k ESG due diligence a budeme vás informovat o dalších novinkách.

Zaregistrujte se
Články
Další články