Z naší praxe: Co vám může říct výpočet uhlíkové stopy?

6.6.2023
Výpočet uhlíkové stopy představuje v oblasti ESG absolutní informační minimum. Firmy ho budou potřebovat pro povinný ESG reporting, vyžadují ho také banky, investoři a obchodní partneři nebo odběratelé. Mimo to poskytuje základní vodítko pro úsporná opatření v oblasti spotřeby energií nebo pro ESG strategii a závazky. Jaké další cenné informace můžete díky výpočtu emisí zjistit? A co bývá nejčastějším kamenem úrazu? Přinášíme Vám aktuální zkušenosti z práce s našimi klienty.

S jakými problémy se setkáváme

V případě uhlíkové stopy většinou narážíme na dva druhy základních problémů: 
1) Firmy si objednají výpočet uhlíkové stopy a získají dokument, který sice popisuje jejich emise, ale kterému v zásadě nerozumí a nevyčtou z něj, jaká data potřebují v příštích letech sbírat. Každý rok si pak nechají provést komplexní výpočet uhlíkové stopy “od nuly”, přestože při správném nastavení procesů by stačilo výpočet jen aktualizovat. Firmám proto vždy pomáháme emisím porozumět a navedeme je na důležité oblasti a konkrétní data, kterým se v následujících reportovacích obdobích potřebují věnovat.
2) Firmy často neví, jaké informace o emisích potřebují zahrnout do svých ESG reportů. EU standardy vyžadují určité detaily, ale také omezují vykazování dat pro Scope 3 na významné kategorie. Pokud tedy konzultanti pomohou firmě zjistit, jaké kategorie to jsou, a navedou firmu na data, která potřebuje sbírat, je každoroční výpočet uhlíkové stopy podstatně jednodušší, rychlejší a levnější. Komplexní výpočet svých emisí si pak firma může nechat udělat jen jednou za 3 roky, aby měla kontrolu.
“Kromě samotného výpočtu potřebují společnosti správně zaměřit sledování dat ve svých částech, a to v souladu s požadavky EU standardů pro ESG reporting. Proto jim nad rámec výpočtu nabízíme také revizi sledovaných dat, včetně návodu na zavedení procesu sledování uhlíkové stopy a vymezení, jaká data a jakým způsobem mají být reportována,” upřesňuje Filip Gregor, vedoucí Frank Bold Advisory a člen EFRAG Sustainability Reporting Board.
Na tvorbě EU standardů pro reporting o udržitelnosti jsme se přímo podíleli – vedoucí našeho týmu je členem EFRAG Sustainability Reporting Board, který má vývoj EU standardů na starosti. Díky naší expertíze jsme také spolupracovali na vzniku unikátního návodu na ESG reporting pro Burzu cenných papírů Praha a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj. 
U výpočtu uhlíkové stopy je důležitá především transparentnost a důvěryhodnost. Zpráva popisující emise by proto vždy měla zahrnovat také metodiky a zdrojová data, která umožňují externí ověření, včetně použitých emisních faktorů a odkazů na použité výpočetní nástroje. Z naší praxe víme, že ve zprávách právě tyto informace často chybí.

Jak jsme s emisemi pomohli výrobní firmě

Celkovou uhlíkovou stopu jsme počítali například pro českou společnost zabývající se výrobou a montáží dílů sportovního vybavení. Výpočet tedy obsáhl přímé emise (Scope 1), nepřímé emise (Scope 2) a další nepřímé emise (Scope 3), které jsou pro výpočet nejnáročnější. Hlavní motivací pro společnost byla nadcházející povinnost reportovat podle směrnice CSRD a také snaha zjistit, ve kterých oblastech se emise koncentrují a kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.
Díky našim výstupům společnost zjistila, že největší množství emisí má nepřímo z nákupu oceli (75 % celkových emisí) a že řešením je preference dodavatelů, kteří snižují uhlíkovou stopu oceli využíváním energií z obnovitelných zdrojů anebo výrobou z recyklovaných materiálů. Kromě toho také pochopila, jaká data potřebuje shromažďovat a jak tento proces usnadnit (např. co musí zjišťovat od dodavatelů). “Získaná data představují významné strategické informace také pro mateřskou společnost. Například využívání oceli z Evropy by společnosti kromě snížení emisí pomohlo také ke snížení obchodních rizik a nákladů na monitoring,” popisuje jedno z možných řešení Olga Kurda, reporting konzultantka Frank Bold Advisory.

Jak na emise Scope 3

Podle EU standardu pro ESG reporting (konkrétně ESRS E1 Climate change) budou společnosti muset zveřejňovat emise skleníkových plynů z každé významné kategorie dalších nepřímých emisí Scope 3. (Nově bude zveřejňování dat o emisích podléhat posouzení materiality a menší společnosti s méně než 750 zaměstnanci budou mít roční odklad pro reporting emisí Scope 3, více zde). 
Kategorií Scope 3 je celkem 15. Aby bylo možné určit, které jsou významné, je potřeba nejdříve vypočítat nebo alespoň odhadnout emise ze všech 15 kategorií Scope 3. 
Emise Scope 3 je potřeba zveřejňovat každý rok, ale aktualizace podkladů pro výpočet (tedy i toho, které kategorie jsou významné) se očekává pouze každé tři roky, pokud nedojde k zásadním změnám. Pokud není některá z kategorií do výpočtu zahrnutá, musí společnost ve svém ESG reportu vysvětlit proč. 
Klíčem ke správnému vykazování uhlíkové stopy je tak především transparentnost.
“Pro každou významnou kategorii emisí skleníkových plynů Scope 3 je potřeba uvést také uvažované hranice pro vykazování, metody výpočtu pro odhad emisí skleníkových plynů a také zda a jaké výpočetní nástroje byly použity,” doplňuje Olga Kurda.  
Reportování uhlíkové stopy Scope 3 bude pro české společnosti pravděpodobně nejnáročnější. Naše poslední analýza ukázala, že firmy na to nejsou připravené – v roce 2021 zveřejňovalo emise Scope 3 pouze 15 % velkých českých firem s povinností reportovat podle dřívější směrnice NFRD. 

Získejte náskok díky ESG reportingu

Pomáháme firmám zpracovat ESG reporting podle nové evropské legislativy, a získat tak klíčová data pro své klienty, obchodní partnery a finanční instituce.
ESG Domluvte si u nás konzultaci

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru