Analyzovali jsme ESG reporty 250 evropských korporací. České firmy se zlepšují

11.4.2023
Výzkum ESG reportů 250 evropských společností ukázal, že, navzdory pokroku, české firmy stále neposkytují dostatek kvalitních informací o své udržitelnosti. Nedostatečně reportují například emise skleníkových plynů, nezveřejňují klimatická rizika pro různé časové horizonty, a z velké části se nezabývají informacemi o lidských právech a ESG due diligence. Zlepšení zaznamenali analytici Frank Bold například v reportování vědecky podložených klimatických cílů. 
Nová analýza reportingu klimatických a lidskoprávních údajů se zaměřila na firmy z odvětví rizikových z hlediska svého dopadu na změnu klimatu, jako jsou energetika, doprava, stavebnictví nebo sektor financí, který je klíčový pro financování transformace ekonomiky.
V České republice výzkumníci analyzovali celkem 13 českých společností, jako je Komerční banka, ČEZ, Škoda auto, Česká spořitelna nebo Kofola. Z dalších evropských států analýza zahrnovala Španělsko, Polsko a Německo. Pokrok českých firem je vidět ve zveřejňování klimatických cílů a také vědecky podložených cílů, které si české společnosti vytyčily v souvislosti s klimatickou změnou (například redukce produkovaných emisí). V prvním případě se jedná o nárůst o 28 % oproti výsledkům z roku 2019, ve druhém o 21 %.
Analytici pod vedením Frank Bold už celkem analyzovali více než 1500 ESG reportů evropských firem. 
Ve většině kritérií však výsledky podniků z Česka a Polska zaostávají za španělskými a německými firmami. 62 % českých firem neidentifikuje rizika, která pro jejich podnikání představuje klimatická změna, a žádná z nich neuvažuje o klimatických rizicích v různých časových horizontech. České společnosti zaostávají také v reportování emisí skleníkových plynů a v popisu procesu due diligence pro lidská práva. Oba tyto ukazatele hrají roli při posuzování udržitelnosti firem ze strany investorů, bank i dalších aktérů.
“Kvalitní reporting ESG dat je důležitý pro budoucí postavení firem na trhu a jejich schopnost využít bezprecedentních příležitostí, které transformace ekonomiky nabízí. V posledních měsících pozorujeme obrovský nárůst poptávky po zelených projektech ze strany investorů,” uvádí CEO expertní skupiny Frank Bold Pavel Franc.
Pravidla pro reporting dat o udržitelnosti se nyní řídí směrnicí o nefinančním reportingu (NFRD) z roku 2018, která ukládá velkým korporacím kótovaným na burze zveřejňovat relevantní informace ohledně rizik a dopadů v oblasti klimatu, životního prostředí, lidských práv a antikorupčních opatření. Nyní Evropská unie připravuje revizi této směrnice (CSRD), jež rozšíří povinnosti na více firem, a zároveň vyvíjí reportovací standardy, které požadavky na reporting upřesní.
Na vývoji těchto standardů se přímo podílí také dva experti z Frank Bold, a to jako členové orgánu Evropské komise EFRAG. Jasná pravidla pro reporting potřebuje EU nastavit proto, aby dokázala mobilizovat dostatek finančních prostředků pro naplnění cílů Green Dealu. 
Výsledky pro Českou republiku naleznete ve vizuálním přehledu tady.
V předchozích letech analyzovala Alliance for Corporate Transparency pod vedením Frank Bold reporty 1000 evropských korporací a následně 300 korporací z rizikových sektorů pro změnu klimatu z regionu střední, východní a jižní Evropy. 
Detailní znalost nadcházejících změn evropské legislativy a prostředí ESG reportingu využívá tým Frank Bold i k tomu, aby českým podnikům pomohl včas se připravit na zelenou transformaci. Díky dlouhodobým zkušenostem přímo z Bruselu provede firmy změnami zákonů, nastaví pravidla pro kvalitní ESG reporting a zajistí i emisi zelených dluhopisů. 
Podívejte se, jak experti z Frank Bold mohou pomoct Vaší firmě.
ESG Obraťte se na nás


Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru