Jak prakticky na ESG reporting? Kvalitním sběrem dat i zapojením managementu

11.4.2023
Správně nastavený ESG reporting dává společnosti konkurenční výhodu, kterou může využít pro strategická obchodní rozhodnutí. Pro to, aby byl reporting dostatečně kvalitní, jsou klíčová data podle vznikající legislativy EU pro ESG, která jsou zásadní i pro obchodní partnery a investory. Praktické dopady reportingu na firemní praxi představili experti z Frank Bold, Deloitte i Univerzity Karlovy na konferenci Bold Future.
Časový rámec pro plnění povinného zveřejňování nefinančních informací dává firmám Směrnice o reportingu a udržitelnosti (CSRD). „Směrnice dopadne na velké firmy, pojišťovny a banky v jejich úvěrové činnosti. Jejím úkolem je integrovat požadavky na data, která potřebují investoři, zohlednit taxonomii udržitelných aktivit a vytvořit robustní systém pro reporting dat o udržitelnosti,” přiblížil odborník z Frank Bold Filip Gregor, člen Sustainability Board EFRAG, který EU standardy vytváří.
Filip Gregor představil i přehled nejdůležitějších bodů a povinných indikátorů EU standardů pro reporting, které EFRAG finalizuje a v polovině listopadu je předá Evropské komisi. Jde o klíčová ESG data, na která by se měly firmy zaměřit. 
Udržitelné řízení firem, k čemuž ESG reporting míří, tkví podle Raúla Garcíi Rodrigueze, sustainability leadera pro Česko a Slovensko ve společnosti Deloitte, především v nakládání se zdroji. „Nikdo nechce spotřebovávat více zdrojů, než potřebuje - více vody, energií nebo najet více kilometrů. Udržitelnost je především o nakládání se zdroji. Čím efektivněji je využíváte a reportujete o nich, tím lepší bude mít firma reputaci, rating a financování,” řekl.
Pokud chce společnost urychlit svůj postup v cestě za udržitelností, existují faktory, které jí s tím pomůžou. Firma podle Rodriguéze bude postupovat rychleji, pokud je do transformace jejího řízení zapojen někdo z vrcholného managementu, společnost má již závazky nebo dokonce cíle v oblasti udržitelnosti a současně má firma velmi silný důvod, proč se k přechodu k udržitelnosti rozhodla. 

ESG reporting zvýší transparentnost a odhalí příležitosti pro snížení nákladů

Konkrétním příkladem společnosti, která si od odborníků z Frank Bold Advisory nechala zpracovat ESG reporting i ESG strategii, podle níž se bude řídit, je developerská společnost Urbanity. „Reportovaná data zvyšují transparentnost naší činnosti a mnohem zodpovědněji reflektují přínosy jednotlivých udržitelných řešení, která našim dlouhodobým partnerům dodáváme. Ti jsou pak schopni snadněji dosahovat svých ESG cílů. Například jednomu z našich klientů jsme pomohli dosáhnout snížení nákladů na teplo a s tím spojenou emisi uhlíkových plynů téměř o 80 %,” vysvětlil už dříve CEO společnosti Roland Hofman
Zavedeme ve vaší firmě ESG nástroje pro analýzu rizik a příležitostí
Jaké jsou hlavní přínosy?

Obraťte se na nás
Dalším praktickým příkladem využití udržitelného řízení bylo mapování uhlíkové stopy pro českou pobočku velké nadnárodní výrobní firmy, jejíž dodavatelský řetězec zahrnuje společnosti z ČR, Turecka, Číny nebo jihovýchodní Asie. Experti z Frank Bold Advisory pro společnost zajistili kompletní zmapování uhlíkové stopy pro emise Scope 1, 2 i 3. Nejvýznamnější položkou emisí se ukázala být kategorie dalších nepřímých emisí (Scope 3). V rámci této kategorie pak měla nejvyšší podíl výroba spotřebované oceli (75 %).
Zjištěné informace společnosti pomohly odhalit a využít hlavní příležitosti pro snižování emisí a nákladů. Jde zejména o zkrácení dodavatelského řetězce a výrobu z recyklovaných a nízkouhlíkových materiálů. Díky tomu může zavádět změny a nové procesy, které jí umožní být krok před zbytkem trhu. 
Vypočteme uhlíkovou stopu vaší firmy včetně Scope 3
Jaké jsou hlavní přínosy?

Obraťte se na nás

Banky: potřebujeme nástroje pro lepší sběr informací

Zásadním benefitem udržitelného řízení firem je mimo jiné také snazší přístup k levnějším úvěrům. Banky totiž už nyní upřednostňují zelené investice, protože musí stejně jako investoři od ledna 2023 shromažďovat data o uhlíkové stopě svých investic. „Tím nejdůležitějším v poskytování tohoto zvýhodněného financování je transparentnost. S tím nám velmi pomáhá taxonomie udržitelných aktivit, která vnáší do dosavadního chaosu řád,” řekl Petr Fiala, ředitel divize Trade Finance & Factoring
Zjednodušit celý proces získávání nutných informací a zvýšit transparentnost může také vzorový dotazník České bankovní asociace, který už banky společně představily. V nejbližších měsících budou pokračovat s jeho zaváděním společně s jednotnou bankovní databází ESG projektů. 
Účastníci panelové diskuze, které se budeme blíže věnovat v samostatném článku, se shodli na nutnosti implementovat nová pravidla plynoucí z evropských směrnic a zároveň zvyšovat povědomí o udržitelnosti a zeleném financování napříč jejich bankovními domy a pobočkami. Všechny banky, které byly zastoupeny v panelu, jsou připraveny podpořit zelené projekty doložené odpovídajícími daty formou výhodnějšího financování. 

Chcete zjistit, jak uvést ESG reporting podle EU standardů do vaší firemní praxe?

ESG Obraťte se na nás

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru