Výpočet uhlíkové stopy

Vypočteme uhlíkovou stopu vaší firmy včetně Scope 3.

Zjistíte, jak snížit své náklady na energie, budete mít klíčové informace pro obchodní partnery a připravíte se na nové podmínky banky při žádosti o úvěr.

Od ledna 2023 budou podle nařízení SFDR investoři povinni shromažďovat data o uhlíkové stopě svých investic.

Od roku 2024 budou navíc velké společnosti povinny uvádět klíčové ESG údaje včetně uhlíkové stopy ve svých výročních zprávách podle směrnice CSRD a nových EU standardů. Data budou potřebovat i od svých dodavatelů a už nyní je po nich vyžadují finanční instituce při žádost o úvěr.

Co služba obsahuje

  • Vypočteme celkovou uhlíkovou stopu vaší společnosti v rozsahu GHG emisí Scope 1, 2 i 3.
  • Nejkomplikovanější výpočet Scope 3, který pokrývá emise spojené s dodavateli a odběrateli, nabízíme jako jedni z mála na českém trhu.
  • Připravíme vás na regulaci, podle které budou muset svou uhlíkovou stopu znát velké firmy i jejich dodavatelé. Vysvětlíme, jaký význam má uhlíková stopa v rámci požadavků podle SFDR a CSRD. 
  • Pomůžeme vám vyhodnotit, jak snížit vaše emise tam, kde je to nejvíce potřeba a připravit dekarbonizační plán.
  • Na základě analýzy dat vám navrhneme škálu opatření, kterými můžete snížit své náklady na energie.
  • Pomůžeme vám porozumět vaší uhlíkové stopě, abyste ji mohli správně komunikovat vašim obchodním partnerům, klientům i bankám při žádosti o úvěr.

Naši klienti

Proč s námi? Měníme svět odpovědným podnikáním

O ESG dnes mluví každý, ale v expertní skupině Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let přímo v Bruselu.

Máme přímou zkušenost z evropských institucí, kde se naši právníci podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. 
Více o Frank Bold

Stáhněte si praktický manuál k ESG

Prošli jsme za vás stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG. Zaregistrujte se a my vám pošleme praktické shrnutí. Dostanete také materiál a záznam školení k ESG due diligence a budeme vás informovat o dalších novinkách.

Zaregistrujte se