Výpočet uhlíkové stopy

Vypočteme uhlíkovou stopu vaší firmy včetně Scope 3.

Zjistíte, jak snížit své náklady na energie, budete mít klíčové informace pro obchodní partnery a připravíte se na nové podmínky banky při žádosti o úvěr.

Od ledna 2023 budou podle nařízení SFDR investoři povinni shromažďovat data o uhlíkové stopě svých investic.

Od roku 2024 budou navíc velké společnosti povinny uvádět klíčové ESG údaje včetně uhlíkové stopy ve svých výročních zprávách podle směrnice CSRD a nových EU standardů. Data budou potřebovat i od svých dodavatelů a už nyní je po nich vyžadují finanční instituce při žádost o úvěr.

Co služba obsahuje

  • Výpočet celkové uhlíkové stopu vaší společnosti v rozsahu GHG emisí Scope 1, 2 i 3. 
  • Nejkomplikovanější výpočet Scope 3, který pokrývá emise spojené s dodavateli a odběrateli, nabízíme jako jedni z mála na českém trhu.
  • Návrh opatření, kterými můžete snížit své náklady na energie (na základě analýzy dat)
  • Přehled klíčových oblastí pro snižování emisí sloužící jako podklad pro zpracování dekarbonizačního plánu
  • Vysvětlení, jak uhlíkovou stopu vykazovat v ESG reportech v souladu s EU legislativou 
  • Doporučení, jak získaná data o uhlíkové stopě využít a správně odkomunikovat vašim obchodním partnerům, klientům i bankám.
  • Navíc můžeme zpracovat komplexní ESG strategii a report, díky kterým dokážete lépe analyzovat celkové rizika a příležitosti spojené s udržitelností. Report také vizuálně zpracujeme a zajistíme medializaci.

Naši klienti

Proč s námi? Měníme svět odpovědným podnikáním

O ESG dnes mluví každý, ale v expertní skupině Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let. Jako jediní konzultanti z Česka věnující se ESG, máme pobočku přímo v Bruselu.

Působíme přímo v evropských institucích, kde se naši právníci podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie.
Více o Frank Bold

Stáhněte si praktický manuál k ESG

Prošli jsme za vás stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG. Zaregistrujte se a my vám pošleme praktické shrnutí. Dostanete také materiál a záznam školení k ESG due diligence a budeme vás informovat o dalších novinkách.

Zaregistrujte se