Dvojí materialita: 5 věcí, které musíte vědět

22.2.2024
Double materialita, dvojí významnost nebo také zkratka DMA, všechny tyto pojmy znamenají jediné: analýzu dopadů a finančních rizik a příležitostí, kterou budou muset provádět firmy spadající pod povinný ESG reporting. Její správné nastavení a provedení bude pro firmy klíčové hned z několika důvodů. Pojďme se společně podívat na 5 důležitých bodů, které byste o posouzení dvojí významnosti měli vědět.

1. Bez ní to nepůjde

Společnosti, které musí podávat zprávy podle CSRD, musí provést tzv. „posouzení dvojí významnosti/materiality“. Toto posouzení hraje zásadní roli v celém procesu reportingu dle standardů ESRS – jde o výchozí bod, který určí, jakým tématům se budou firmy ve svých reportech věnovat a jaké informace a data k nim musí vykázat. 
Zatímco reporting obecných informací je pevně daný, reporting informací pro jednotlivá environmentální, sociální  a governance témata je navázaný právě na výsledky této analýzy. Posouzení dvojí významnosti je proto pro všechny firmy začínající s reportingem dle ESRS klíčovým počátečním krokem. 
Princip dvojí významnosti vede společnosti k tomu, aby k udržitelnosti přistupovaly ze dvou různých pohledů - finanční a dopadové významnosti. Firma tak posuzuje na dopady svého byznysu a dodavatelsko-odběratelského řetězce na lidi a životní prostředí, a rovněž i finanční rizika a příležitosti vyplývající pro podnik v oblasti udržitelnosti. 
Přečtěte si, kterých firem a kdy se povinnost reportovat týká

2. Matice materiality nestačí

Některé firmy se možná dříve setkaly s podobnou analýzou dle dobrovolných standardů GRI, s tzv. materiality matrix neboli maticí významnosti. Tato matice byla většinou tvořena na základě stakeholder dialogů, kdy se společnost, zjednodušeně řečeno, “pobavila” s jednotlivými zainteresovanými stranami o ESG tématech, která je zajímají. Na základě těchto dialogů pak vznikla zmiňovaná matice témat, která ukazovala, kterými tématy by se měl jejich budoucí report zabývat. Témata byla do matice zařazena na základě významnosti pro dané stakeholdery i na základě významnosti pro společnost samotnou. 
Standardy ESRS však s významností pracují jinak a materiality matrix bude pro vyhodnocení významnosti nedostačující. Firmy, které dříve analýzu pomocí této matice vytvářely, by se tedy měly přeorientovat na nový způsob posouzení materiality, protože dříve používaná matice jim nově už nebude stačit. 
Více si přečtěte v rozhovoru s ESG expertem Filipem Gregorem: Firmy se musí naučit reportovat své dopad, aby to bylo užitečné pro ně i pro společnost

3. Základem je proces

Pro účely reportu je nezbytné podrobně popsat, jak firma analýzu materiality provedla. Součástí by měl být popis toho, jak firma vyhodnotila, co pro ni je a není významné, z jaké metodiky přitom vycházela, a které prahové hodnoty k tomu využila. Důkladné zdokumentování tohoto procesu je klíčové pro zajištění transparentnosti a důvěryhodnosti výsledků a zároveň pro splnění budoucích požadavků auditu. 
V tomto ohledu se brzy dočkáme pomocné ruky od organizace EFRAG (poradní orgán pro Evropskou Komisi v záležitostech CSRD), který aktuálně připravuje návod, jak analýzu dvojí materiality provést. Tento detailnější návod by měl EFRAG zveřejnit už brzy, jeho dokončení se předpokládá na jaře 2024.

4. Včera bylo pozdě

Pro úspěšné posouzení dvojí významnosti je tedy třeba nastavit správné procesy. S nastavováním těchto procesů je také třeba zbytečně neotálet a ideálně začít ještě v roce 2024. To platí i pro společnosti s méně než 750 zaměstnanci, které získaly pro určité části reportu od Evropské komise odklad. Tento odklad totiž neplatí pro vykázání informací o materialitě, tu musí společnosti provést bez ohledu na udělené výjimky. V prvním roce reportingu navíc bude zapotřebí reportovat aktuální finanční dopady významných rizik a příležitostí v oblasti udržitelnosti.
Firmy, které budou povinně reportovat za finanční rok 2025, tak nyní mají možnost připravit se s předstihem a zavést do svého účetního systému sledování významných rizik a příležitostí, včetně vyhodnocování finančních dopadů. Stejně tak by měly nastavit průběžné procesy pro identifikaci a vyhodnocování dopadů společnosti na lidi a životní prostředí.

5. Myslete na aktuálnost

Na co by společnosti rozhodně neměly zapomínat, je pravidelná aktualizace jejich firemní materiality. K tomu by měla mít společnost nastavený proces pro pravidelné ověřování aktuálnosti své dvojí významnosti. Pokud nastanou významné změny, je nezbytné tyto promítnout do materiálního posouzení - aktualizovat. Nové okolnosti mohou zahrnovat změny v externím kontextu, jako je vývoj legislativy, technologií nebo poptávky, stejně jako změny v interních činnostech organizace.
Mezi vnitřními změnami může být například zahájení nových hospodářských aktivit, změna obchodních vztahů nebo změna původu důležitých surovin. Tyto aktualizace jsou nezbytné pro udržení relevance posouzení dvojí významnosti a pro efektivní řízení dopadů, rizik a příležitostí v oblasti udržitelnosti.
V případě, že žádné významné změny nenastanou, může společnost dál pracovat s původními výsledky posouzení. I z tohoto důvodu je klíčové, aby společnosti věnovaly zvláštní pozornost prvotnímu vytváření a posuzování dvojí materiality.

S námi analýzu dvojí materiality zvládnete

Posouzení dvojí materiality, její správné nastavení, vykazování a nutnost pravidelné aktualizace je pro ESG reporting klíčové. Pečlivá identifikace a správa analyzovaných materiálních témat může každé společnosti významně pomoci dosáhnout udržitelnosti jejího podnikání. Pokud potřebujete pomoci se správným posouzením dvojí významnosti, obraťte se na nás. Rádi vás zaškolíme a provedeme celým procesem.
ESG Obraťte se na nás

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru