Gregor: Firmy se musí naučit reportovat své dopady, aby to bylo užitečné pro ně i pro společnost

13.10.2023
Filip Gregor, hlavní ESG expert Frank Bold Advisory a člen Sustainability Reporting Board EFRAG, poradního orgánu Evropské komise, byl hostem podcastu Frankly Speaking o odpovědném podnikání. S Richardem Howittem probral význam evropských standardů pro reporting udržitelnosti a poradil firmám, do čeho by se měly pustit jako první. 

Proč jsou evropské standardy pro reportování udržitelnosti důležité? 

Zavedením standardů Evropská unie zvolila k přechodu na udržitelnou ekonomiku velmi specifický přístup, který vede přes trh. Je to mix tvrdých a měkkých povinností. Lidé si stěžují, že EU příliš reguluje, ale ve své podstatě jde o tržní přístup s obrovskou závislostí na finančních trzích. Tím se lišíme například od Číny. 
Pokud očekáváme, že trh přinese změnu v oblasti zelené transformace, pokud očekáváme, že investoři přinesou změnu, pak jim musíme poskytnout relevantní informace o firmách z pohledu udržitelnosti a dopadů na životní prostředí.
Tyto informace lze investorům dodat pouze s pomocí dobrých standardů reportingu – to je jednoduché. Myslím, že jste kdysi během vašeho působení v Evropském parlamentu řekl, že reporting není moc sexy, ale informace jsou, protože informace znamenají moc. V tom tkví veškerá podstata a důležitost standardů. 

V čem evropské standardy pro vykazování udržitelnosti mění pravidla hry z hlediska udržitelnosti podniků? 

Evropské standardy vlastně nezavádějí žádná nová témata. Všichni, kdo se v oblasti udržitelnosti pohybují, dobře znají témata, jako je změna klimatu, znečištění, cirkulární ekonomika, biodiverzita a vodní zdroje na straně životního prostředí a na straně sociálních otázek témata jako vlastní pracovní síla, pracovníci v dodavatelském řetězci, uživatelé, komunity. A pak standard, který je především o etických ohledech chování podniků. To nejsou nové věci, v evropské legislativě se objevují dlouhodobě.
Aspektem, který mění hru, je, že je to teď povinné a že je tu nějaká společná metodika, podle které by to měli všichni dělat. Kritéria nejsou nová, nové je to, že všichni budou postupovat podle stejných pravidel. A to je velmi důležité. Dosud se každý řídil různými pravidly, což se negativně odrazilo v reálné praxi.
Čtěte více: Finální standardy pro ESG reporting jsou na stole. Firmy se musí naučit sledovat své dopady 

Proč se nemohla využít už nějaká existující metodika?

Dosud uplatňované standardy, jako je například Global Reporting Initiative (GRI), představují  dobrovolné nebo soukromé iniciativy, což dává příliš velký prostor a flexibilitu všem, kdo tyto standardy uplatňují. To všechno se právě teď mění. Firmy se budou muset naučit, jak měřit své dopady a reportovat o nich tak, aby to bylo skutečně užitečné a smysluplné pro všechny.
Nicméně evropské standardy berou na dosud využívané reportingové rámce ohled a jsou v souladu se všemi významnými mezinárodními iniciativami, včetně TCFD, GRI a mezinárodních standardů pod IFRS. Velké korporace, které už nyní reportují například podle GRI, tedy nemusí přecházet na úplně odlišný systém, se kterým by neměly vůbec žádnou zkušenost.

Jak by teď firmy měly postupovat? Začít s měřením uhlíkové stopy?

To závisí především na velikosti firmy, mimo jiné na počtu zaměstnanců. Reportovat data za příští rok musí zatím pouze banky, pojišťovny a firmy s cennými papíry na burze, které mají více než 500 zaměstnanců. Všechny ostatní velké společnosti mají ještě rok navíc, první report podle nových standardů budou vydávat ve finančním roce 2026. 
Pro tyto společnosti je nyní opravdu důležité začít počítat uhlíkovou stopu. Firmám s méně než 750 zaměstnanci stačí v prvním roce reportovat o emisích skleníkových plynů Scope 1 a 2. To jsou v podstatě emise paliv, které samy spalují, ať už v autech nebo v průmyslových zařízeních a kotelnách, a emise z nakoupené energie. To je pro ně snadný úkol. 
Počítat emise ze Scope 3, kam spadají i emise z dodavatelsko-odběratelského řetězce, je už mnohem obtížnější, protože to vyžaduje použití docela složitých metodik. Proto také Komise dala menším firmám pro reporting emisí Scope 3 rok navíc. Přesto bych firmám doporučil opravdu neztrácet čas a začít se na to připravovat nyní. Dat, která musí posbírat, je opravdu hodně a implementace je časově náročná.
Vypočítáme uhlíkovou stopu vaší firmy a zavedením nástrojů ESG pomůžeme vaší společnosti lépe analyzovat rizika a příležitosti. Obraťte se na nás.

Pokud už mám zvládnuté měření uhlíkové stopy, jaký je další krok?

Dalším opravdu velmi důležitým krokem je provést první fázi analýzy materiality. Tady je důležité upozornit, že standardy velmi přesně vymezují, jak má taková analýza vypadat - nelze to dělat intuitivně nebo na základě názoru stakeholderů, jak tomu bylo často doposud. Kompletní analýzu materiality mohou zejména malé společnosti udělat později, ale už nyní potřebují porozumět fungování společnosti v kontextu témat udržitelnosti, předběžně zmapovat svoje skutečné a potenciální dopady, rizika a příležitosti a pochopit, kde mají mezery. 
V tomto ohledu je důležité provést inventuru vnitřních procesů, což je třetí hlavní krok pro společnosti začínající s reportingem. Existuje totiž soubor procesů, které společnost potřebuje mít zavedené, aby mohla analýzu materiality správně provést a popsat.
Například jakmile máte identifikovány a zhodnoceny dopady, rizika a příležitosti, musíte také zjistit, do jaké míry interagují s vaší strategií a obchodním modelem. To znamená položit si otázku: Je můj obchodní model udržitelný v příštích několika letech? Nespočívá například ve spalování uhlí? A co s tím můžu dělat, aby mé podnikání za pár let neskončilo? Na zhodnocení tohoto potřebujete proces, musíte mít také proces na analýzu finančních rizik a tak dále.
Frank Bold Advisory roste, aktuálně hledáme posily do našeho reportingového týmu. Přečtěte si víc

Takže je potřeba se vůbec podívat, jestli firma všechny povinnosti reportingu  zvládne a připravit se na ně.

Ano. Doporučil bych společnostem vytvořit plán implementace evropských standardů pro reportování udržitelnosti. Některé věci jsou naprosto jasné, například nutnost mít spočítanou uhlíkovou stopu, to je ale jen jeden z implementačních projektů. Dalšími implementačními projekty je například nastavování procesů a analýza materiality. Firmy dále potřebují mít představu, které části evropských sttandardů jsou pro ně a jejich oblast podnikání relevantní a zda mají nastavený systém sběru dat pro tyto oblasti. Zní to jako hodně práce, ale jde o to si na začátku dobře nastavit plán a systém a v dalších obdobích ho už je jen udržovat a zlepšovat. 
Poslechněte si celou epizodu podcastu Frankly speaking s Filipem Gregorem v angličtině.

Získejte náskok díky ESG reportingu

Pomáháme firmám nastavit ESG strategii a zpracovat ESG reporting podle nové evropské legislativy, a získat tak klíčová data pro své klienty, obchodní partnery a finanční instituce.
ESG Domluvte si u nás konzultaci

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru