Z naší praxe: Jak vzniká ESG report pro developera?

11.8.2023
Co všechno obnáší příprava ESG reportu, kde začít, s jakými problémy se při implementaci setkáváme a jaké benefity může společnosti reporting přinést? Shrnujeme naše zkušenosti s přípravou ESG reportu pro českou nemovitostní skupinu Urbanity. 
Reporting dat o udržitelnosti podle EU standardů bude povinností pro všechny společnosti, na které dopadne směrnice CSRD. Zveřejňování ESG informací je také nezbytné pro vztahy s bankami, investory a dalšími obchodními partnery. Navíc v oblasti realit je udržitelnost čím dál více vyžadována i samotnými zákazníky. Toto byly hlavní důvody, proč se skupina Urbanity zaměřující se na udržitelná řešení rozhodla vydat ESG strategii a ESG report. Přečtěte si krok za krokem, jak jsme firmě pomohli stát se průkopníkem v ESG reportingu v oblasti developmentu.
ESG reporting je jedním z hlavních témat, kterým se věnujeme. Na tvorbě EU standardů pro reporting o udržitelnosti jsme se přímo podíleli – vedoucí našeho týmu je členem EFRAG Sustainability Reporting Board, který má vývoj EU standardů na starosti. Díky naší expertíze jsme také spolupracovali na vzniku unikátního návodu na ESG reporting pro Burzu cenných papírů Praha a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj. 

1. Určení podstatných témat

Ještě než společnost začne vytvářet ESG strategii nebo report, potřebuje posoudit, jaká ESG témata a oblasti jsou pro její podnikání významná z hlediska negativních dopadů, rizik nebo příležitostí.
Pro klienta jsme proto v prvním kroku zpracovali takzvanou analýzu materiality, kdy jsme na základě obchodního modelu firmy identifikovali, na jaká témata se ve strategii a reportu zaměřit. Popis toho, jak společnost svá významná témata posoudila, je zároveň povinnou součástí reportingu podle EU standardů.  „Analýza je založena na objektivních kritériích týkajích se ESG dopadů a zpětných finančních rizik, nikoliv na průzkumu toho, co si myslí stakeholdeři nebo jak co firma vnímá,” doplňuje Filip Gregor, vedoucí Frank Bold Advisory a člen EFRAG Sustainability Reporting Board.

2. Pomoc se sběrem dat a nastavení procesů

Následně jsme klientovi vysvětlili, která data od něj budeme pro ESG report potřebovat a připravili pro něj materiály k doplnění. Obecně platí, že čím kvalitnější podklady nám klient podle našeho návodu poskytne, tím snadněji a rychleji můžeme report zpracovat
Stejně tak jsme společnosti Urbanity pomohli identifikovat data, která pro vykazování ESG informací potřebuje sbírat od svých dodavatelů. „Naším cílem není jen předat klientovi jednorázové výstupy, ale také pomoct mu zorientovat se v EU ESG rámci a nastavit procesy pro sběr dat.  Tím klientovi usnadníme práci i v následujících reportovacích obdobích,” vysvětluje postup Gregor. 

3. Revize politik a příprava ESG strategie

Na základě analýzy významných témat jsme zrevidovali dosavadní ESG politiky klienta a navrhli úpravy tak, aby odpovídaly EU ESG rámci a dobré praxi. EU legislativa vymezuje minimální soubor politik, které se od firmy očekávají. Je ale důležité, aby byly politiky konkrétní a napomáhaly firmě i v obchodním rozhodování.
V dalším kroku jsme zpracovali komplexní ESG strategii, v rámci níž jsme ve spolupráci s klientem nastavili strategické cíle a závazky pro významná témata. „Směrnice CSRD sice po firmách nevyžaduje, aby přijímaly specifické cíle nebo opatření, nicméně v případě významných témat by se měly firmy konkrétními cíli a závazky zabývat, jelikož se jich na to budou ptát investoři a banky a jelikož významné dopady mohou pro firmu představovat riziko do budoucna,” upřesňuje požadavky reporting konzultant David Janků. Například firma ze sektoru stavebnictví a developmentu podle něj typicky přijímá cíle pro klima, cirkulární ekonomiku a biodiverzitu.

4. Tvorba ESG reportu 

Poté, co nám klient dodal potřebné informace, jsme začali pracovat na ESG reportu. „Častou chybou je, že se firmy ve svých reportech zaměřují na CSR aktivity, filantropické projekty, sponzoring nebo dobrovolnictví a opomíjí dopady, které činnost firmy způsobuje, přispívá k nim, nebo je s nimi spojena obchodními vztahy. Zaměření na CSR je samozřejmě vítané, jenom není předmětem EU ESG standardů. Podle nich se firmy mají soustředit na své skutečné dopady,” popisuje Gregor jeden z hlavních principů reportování podle EU standardů. 
Výsledný ESG report pro developera sleduje strukturu EU standardů, což společnosti usnadní komunikaci s bankami a dalšími obchodními partnery. Věnuje se identifikovaným významným tématům, jako jsou změna klimatu, cirkulární ekonomika, účinnost využití vody, biodiverzita, vlastní zaměstnanci a podobně, přičemž pro každé z nich uvádí i konkrétní KPIs a plány.

Jaké benefity společnost získala?

Díky tomu, že je finální ESG report Urbanity psaný s ohledem na EU ESG rámec, společnost snáze splní informační požadavky svých bank, investorů i obchodních partnerů. Společnost navíc díky naší práci pochopila, jaká data je vhodné shromažďovat a jak tento proces co nejvíce usnadnit (například prostřednictvím dotazníku pro dodavatele). V neposlední řadě klient získal cenné informace o svých negativních dopadech, včetně koherentní ESG strategie, která tyto dopady pomáhá řešit.

Získejte náskok díky ESG reportingu

Pomáháme firmám zpracovat ESG reporting podle nové evropské legislativy, a získat tak klíčová data pro své klienty, obchodní partnery a finanční instituce.
ESG Domluvte si u nás konzultaci

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru