Z naší praxe: Jak má vypadat smysluplná ESG strategie? Ukazujeme na Crestylu

11.1.2024
ESG strategii dnes vydává celá řada firem. Nejde o dokument, který by povinně podléhal standardizovaným požadavkům a kvalita může být velmi rozdílná. Jak by tedy měla vypadat strategie, která obstojí před bankami i partnery a pomůže firmě s povinným ESG reportingem? Klíčové body představujeme na praktickém příkladu ESG strategie pro českou nemovitostní skupinu Crestyl.

Která témata zahrnout a podle čeho nastavit ambice?

Prvním krokem při přípravě ESG strategie je výběr témat, která by měla pokrývat. Zvlášť pokud společnost čeká povinný ESG reporting, je vhodné před napsáním strategie provést alespoň úvodní část posouzení materiality dopadů. To znamená zmapovat typické dopady, rizika a příležitosti v sektoru a identifikovat specifické záležitosti pro společnost.
V případě nemovitostní skupiny Crestyl jsme ve Frank Bold mohli vycházet z našich zkušeností s developery a dobré znalosti relevantní EU legislativy a sektorových iniciativ. Díky tomu jsme přesně určili, na jaké oblasti se potřebuje v rámci ESG strategie soustředit.
“Stále se setkáváme s tím, že společnosti rozesílají dotazníky a nechávají si vytvářet matici materiality, na základě které určují významná ESG témata. Pokud se společnosti týká povinný ESG reporting, doporučujeme při přípravě strategie provádět analýzu materiality podle evropských standardů (ESRS) – podle těch mají dotazníky a zapojení dotčených zúčastněných stran pouze funkci validace,” vysvětluje Olga Kurda, senior reporting konzultant Frank Bold Advisory.
Skupina Crestyl se dlouhodobě profiluje jako odpovědný a udržitelný developer – při nastavování závazků pro jednotlivá témata jsme proto mohli vycházet z jejich vize udržitelnosti a připravovaných zelených projektů. Zároveň jsme zohlednili příklady dobré sektorové praxe a směřování celého sektoru, včetně cíle dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.
„V Crestylu jsme se zavázali k vytvoření pozitivního vlivu na svět kolem nás. Nejde jen o psaná pravidla, ale o naše vlastní přesvědčení a aktivní kroky, které jako společnost chceme naplnit. Věříme, že nám umožní dosáhnout harmonie mezi ekonomickým růstem, ochranou životního prostředí a sociálním přínosem pro komunitu, v níž působíme,” uvedl Simon Johnson, generální ředitel Crestylu v České republice.

Máte konkrétní plán? A mohli bychom ho vidět?

Aby byly ESG závazky Crestylu důvěryhodné, každá tematická sekce obsahuje výčet konkrétních opatření, které k naplnění závazku povedou, stejně tak jako seznam časově ohraničených cílů a měřitelných ukazatelů, které pomohou Crestylu sledovat postup v naplňování jednotlivých závazků.
Už během přípravy strategie Crestyl diskutoval proveditelnost dílčích cílů a opatření uvnitř společnosti a také s dodavateli, aby se vyhnul riziku greenwashingu.

Co z ESG strategie skupiny Crestyl zjistíte:

  • Kdy a jak dostane svoje přímé (Scope 1) a nepřímé (Scope 2) emise na nulu
  • Kolik % stavebního odpadu plánuje připravit pro recyklaci nebo znovupoužití a od kdy
  • Jak bude probíhat engagement s pracovníky dodavatele

>>  Více v ESG strategii Crestylu

“ESG strategie nemusí obsáhnout každý detail – může odkazovat na další politiky společnosti nebo na politiky a plány, které společnost teprve plánuje přijmout. Pokud ale zahrnuje jen seznam obecných závazků, nemůže naplnit očekávání bank, klientů ani kohokoliv dalšího, kdo ji čte,” doplňuje Kurda z Frank Bold Advisory s tím, že vymezení konkrétních opatření, cílů a KPIs je klíčové také pro interní management celé strategie.

Rozpracované dílčí strategie

Implementace uvnitř společnosti je nedílnou součástí práce na strategii – bez rozdělení odpovědností za konkrétní projekty plynoucí ze strategie, nastavení harmonogramu a systému kontroly není možné naplňování ESG strategie efektivně řídit. Příprava dílčích roadmap pro jednotlivé položky strategie proto byla pro Crestyl jednou z priorit hned po schválení dokumentu.
„Cíle a záměry nastíněné strategií dostávají postupně obrysy prostřednictvím dílčích roadmap k jednotlivým oblastem. Rozpracováváme dílčí strategie – dekarbonizační, cirkulární ekonomiky a postupně další, k nimž jsme se zavázali. Paralelně s tím už promítáme ESG principy do smluv s dodavateli a nájemci, u dvou nových projektů připravujeme demolice původních budov s co největším důrazem na cirkularitu a co nejpozorněji sledujeme vše, co se v souvislosti s ESG tématy objeví – zejména samozřejmě v našem oboru,“ uvedla Alena Liškay Králíková, ESG manažerka z nemovitostní skupiny Crestyl.

Získejte náskok díky ESG reportingu

Pomáháme firmám nastavit ESG strategii a zpracovat ESG reporting podle nové evropské legislativy, a získat tak klíčová data pro své klienty, obchodní partnery a finanční instituce.
ESG Domluvte si u nás konzultaci

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru