Výpočet uhlíkové stopy bude pro firmy dostupnější díky digitalizaci. Experti Frank Bold se podíleli na nové platformě

23.5.2023
Inovativní digitální řešení, které hlavně malým a středním firmám pomůže se shromažďováním různorodých dat potřebných k výpočtu uhlíkové stopy, která je klíčová pro měření a vykazování udržitelnosti a ESG reporting dnes představila společnost Impact Metrics. Na vzniku platformy se podíleli experti Frank Bold.
Už v letošním roce, dva a půl roku před platností směrnice CSRD (směrnice o nefinančním reportingu), požadují velké firmy od svých dodavatelů nebo banky od svých firemních klientů data o udržitelnosti. Vyhovět těmto požadavkům je poměrně drahé a časově náročné, pro menší a středně velké firmy často i finančně nedostupné.
Společnost Impact Metrics proto cíleně vyvíjí ve spolupráci s expertní skupinou Frank Bold a odborníky z LCA Studio nový software, který firmám umožňuje nastartovat celý proces, zejména vypočítat uhlíkovou stopu, což je odrazový můstek pro nastavení relevantních cílů v udržitelnosti nebo pro zpracování samotného ESG reportu. 
Pro vznik tohoto digitálního řešení jsme ve Frank Bold využili dlouholetých zkušeností, které jsme při práci na tématu odpovědnosti firem již získali. Abychom se této oblasti mohli věnovat na mezinárodní scéně, založili jsme také pobočku přímo v Bruselu.
„Jsme jediní konzultant v České republice, kteří jsou přímo zapojeni do celého procesu vzniku legislativy, a máme tak unikátní pozici na trhu. Proto můžeme našim klientům dodat nejaktuálnější informace, díky kterým získají konkurenční výhodu. Při vzniku této platformy pro firmy jsme zajišťovali, aby bylo vše skutečně zcela v souladu s novou evropskou ESG legislativou,” říká Pavel Franc, CEO expertní skupiny Frank Bold a její konzultační divize Frank Bold Advisory.
„V rámci naší poradenské praxe v oblasti udržitelnosti jsme zjistili, že kvůli náročnosti a rozsahu je udržitelnost spíše pro „vyvolené“, tj. pro společnosti, které na poradenství mají nemalé rozpočty. Naší ambicí je pomáhat nejen jim, ale především menším a středně velkým firmám. Pro ně jsme cíleně hledali dostupné řešení. Rádi bychom jim totiž dali k dispozici návod, nástroj a data, s jejichž pomocí mohou samy udržitelnost sledovat i reportovat. Teď je nejvyšší čas začít. Zatím je zde pro firmy hodně příležitostí, do budoucna se z toho stane povinný standard,“ vysvětluje Dan Heuer, CEO společnosti Impact Metrics.
Společnost Impact Metrics práci na platformě  dokončila po roce intenzivního vývoje, na němž se podíleli odborníci z expertní skupiny Frank Bold. Své know-how připojilo LCA Studio zabývající se výpočtem uhlíkové stopy a analýzami životního cyklu.
Výpočtem uhlíkové stopy celý proces pouze začíná. Téma ESG je daleko širší a většina firem je teprve na počátku cesty. „ESG reporting se přímo týká hlavně velkých firem. Nepřímo ale dopadne i na řadu středních a menších společností, které jsou v dodavatelských řetězcích – v České republice typicky zejména v sektorech real estate, automotive, bankovnictví a pojišťovnictví. Firmy ale potřebují zejména porozumět tomu, proč a jak se mají reportingu udržitelnosti věnovat. Zároveň zjistí, jak získat dostupné nástroje, aby dokázaly díky ESG reportingu dosáhnout reálných úspor či lepšího financování od bank, které budou udržitelné investice čím dál více zvýhodňovat,“ doplňuje Pavel Franc.
Udržitelnost je velmi dynamické téma. Zatímco do roku 2021 to byla spíše filantropická činnost, dnes už firmy začínají více chápat, že je to nejen nutnost, ale často i zajímavá byznysová příležitost. Širší osvěta přesto zatím chybí.
Firmy do platformy mohou vstoupit prostřednictvím www.impactmetrics.cz, kde se po přihlášení dostanou na svůj profil.

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru