Směrnice o udržitelných hodnotových řetězcích schválena. Ovlivní ale méně firem

18.4.2024
Rada Evropské unie schválila značně zredukovanou verzi směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Oproti původnímu návrhu totiž schválená verze přináší povinnost identifikovat a řešit dopady na lidská práva a životní prostředí v dodavatelsko-odběratelských (neboli hodnotových) řetězcích jen pro omezený počet firem. Nová pravidla se podle odhadů budou týkat zhruba 0,05 % firem v EU. Evropský parlament bude o směrnici hlasovat v dubnu.
„Belgickému předsednictví Rady se podařilo přijmout jednotný přístup k větší udržitelnosti a zamezení vykořisťování v globálních hodnotových řetězcích. Podařilo se tak zabránit situaci, kdy by společnosti působící napříč EU museli dodržovat různorodou vnitrostátní legislativu.Škrty ve znění směrnice však zanechávají hořkou pachuť. V důsledku omezené působnosti pravděpodobně sníží pozitivní dopady na lidi pracující v dodavatelských řetězcích společností a zpochybní spolehlivost a legitimitu standardních rozhodovacích procesů EU," komentuje Julie Otten, Policy Officer ve Frank Bold
Obsah směrnice je založený na principech náležité péče podniků definovaných v mezinárodních standardech OSN a OECD. Dokument tak přináší pravidla pro identifikaci a posouzení negativních dopadů na životní prostředí a lidská práva ve vlastní činnosti firem, jejich dodavatelských řetězcích a obchodních vztazích a zamezení, prevenci nebo zmírnění identifikovaných dopadů.
Společnosti tedy budou muset identifikovat a případně řešit negativní dopady v celém svém dodavatelském řetězci a také u přímých partnerů zajišťujících distribuci jejich služeb a produktů (původní návrh zahrnoval celý odběratelský řetězec). Směrnice zároveň poskytuje seznam opatření, který firmám pomůže zvolit vhodný přístup k řešení identifikovaných problémů.
Ve schválené verzi směrnice zůstala pro společnosti povinnost implementovat klimatické tranziční plány (také dekarbonizační plány) v souladu s požadavky směrnice CSRD. I přes značné omezení své působnosti představuje směrnice první krok k udržitelnějším dodavatelským řetězcům firem působících v EU. 
Přestože přímo směrnice CSDDD dopadne jen na zlomek firem, samotný systém náležité péče (due diligence) je klíčový pro všechny firmy, které se chtějí profilovat v ESG. Kromě toho, že jde o jeden z častých požadavků pro udržitelné financování, jedná se také o součást povinného reportingu podle standardů ESRS - jde o důležitý vstup pro posouzení materiality a zároveň bude nutné o náležité péči v reportu informovat. 

Řešíte možnosti udržitelného financování, nebo se chcete včas připravit na povinný ESG reporting?

ESG Obraťte se na nás

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru