Seznam Zprávy: Cesta k udržitelnosti potřebuje jasná pravidla

Evropská komise rozšíří seznam firem, které musí zveřejňovat informace o své udržitelnosti. Firmám to může pomoci získávat další zakázky.
Nová směrnice CSRD narovná nynější chaotické prostředí. V současné době existuje pouze velké množství dobrovolných pravidel, jak má reporting vypadat a firmy vlastně nevědí, čím se řídit.
Situaci dále komplikují různorodé požadavky jednotlivých investorů a protichůdné metodiky ratingových agentur a doporučení konzultantů.
„Obzvláště firmy obchodující své akcie na burzách si stěžují, že jsou bombardovány žádostmi a formuláři, což pro ně znamená nadměrnou administrativní zátěž. Situace je neudržitelná, počet indikátorů, který navrhují stávající iniciativy v oblasti reportingu, přesahuje pět tisíc,“ popsal tvorbu nových standardů reportování Filip Gregor. Výsledkem je, že udržitelnost dané firmy po vyhodnocení různých ratingových agentur a benchmarků vychází podle různých měřítek současně mezi nejlepšími a nejhoršími. Reporting udržitelnosti tak musí mít v budoucnu jasně nastavená pravidla a kvalitně zpracované, všem přístupné postupy.
Firmy si ale nevystačí s líbivými CSR zprávami. Nezbytný bude reporting rizik a příležitostí spojených s klimatickou změnou, popis dopadů na obchodní model firmy a konkrétní strategie včetně cílů a financí k jejich dosažení.“ Firmám tedy nestačí uvést závazek, že budou klimaticky neutrální do roku 2050. Pokud to uvedou, musí také vysvětlit, jak toho dosáhnou," vysvětluje Gregor.
Podle návrhu směrnice CSRD by se povinnost nefinančního reportingu v Česku vztahovala na cca 1 500 firem. Nově do ní budou zahrnuty všechny velké společnosti splňující alespoň dvě ze tří kritérií: čistý obrat min. 40 mil. eur, více než 250 zaměstnanců, aktiva v rozvaze vyšší než 20 mil. eur.
Více v článku na Seznam zprávy

Stáhněte si praktický manuál k ESG

Prošli jsme za vás stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG. Zaregistrujte se a my vám pošleme praktické shrnutí. Dostanete také materiál a záznam školení k ESG due diligence a budeme vás informovat o dalších novinkách.

Zaregistrujte se

Naše služby