Nafoukněte svou bublinu, nabádá Sustainability Summit 2024

4.4.2024
Po úspěšné premiéře Czech & Slovak Sustainability Summitu, který se konal loni v dubnu a jehož poznatky organizátoři poté několik měsíců sdělovali odborné veřejnosti, byly zahájeny přípravy na druhý ročník, který se bude konat 25. dubna 2024 v Cubex Centru Praha. Letošní ročník summitu přináší několik novinek. Jednou z nich jsou odpolední workshopy, běžící paralelně s hlavním programem. Ty se zaměří na různorodá témata, která mohou zajímat sustainibility a ESG manažery. Workshop zaměřený na ESG reporting povede expert Frank Bold Advisory David Janků.
Reporting konzultant Frank Bold Advisory David Janků. Zdroj: Sustainibility Summit 2023
Odborný garant summitu prof. Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha, podotkl: „První ročník vzbudil velký ohlas. Sešlo se více než 350 lídrů z oblasti udržitelnosti, aby se dozvěděli o nejlepších udržitelných projektech, diskutovali o způsobech, jak učinit jejich společnosti udržitelnějšími, a našli způsoby, jak využít synergie a zlepšit spolupráci mezi obchodními a vědeckými komunitami. Šlo o skvělou premiéru setkání, kde se propojují světy byznysu a vědy. Těším se na zajímavé projekty a diskuze dalšího ročníku.“ Podle prof. Vladimíra Kočího je Sustainability Summit už pevně etablován a stal místem setkávání manažerů udržitelnosti z řady průmyslových sektorů a firem různých zaměření.
V ročníku 2024 se pořadatelé chtějí věnovat mj. tématu, které souvisí s profesními či geografickými bublinami. Proto zvolili heslo Nafoukněte svou bublinu. „V byznysové sféře v Praze a Bratislavě, respektive v Evropě, žijeme v takové bublině udržitelnosti. Chodíme ve stejných kruzích a potkáváme stejné lidi. A většina z nich je přesvědčena o potřebě žít a podnikat udržitelně. Ale jsme součástí většího světa, a naše obory podnikání nejsou jediné. Proto vyzveme sustainability manažery a manažerky, aby se podívali mimo svoji bublinu a sledovali trendy udržitelnosti ve světě nebo v jiných odvětvích a aby zkoumali možnosti spolupráce třeba se státními organizacemi, akademickou či neziskovou sférou. Své bubliny tak zvětšíme, nafoukneme,“ vysvětlila programová ředitelka summitu Kateřina Osterrothová
Novinkou v konferenčním programu budou odpolední workshopy, které poběží paralelně a zaměří se na různá témata, jež zajímají sustainability a ESG manažery. Jeffrey Osterroth, jednatel společnosti ATOZ Group, která akci pořádá, řekl: „Nový prostor Cubex Centrum Praha, mimochodem jedna z nejudržitelnějších budov v Česku, umožní nejen očekávanou účast kolem 500 lidí, ale velmi rozmanitý program.“
Další novinkou je programová vložka známá jako Lunch and learn, resp. Brunch and learn – formát běžný na konferencích v zahraničí. Tento bod je určen pro všechny, kteří považují za příliš dlouhou hodinovou přestávka na brunch či oběd. Při jídle mohou „konzumovat“ ještě další informace. O přestávkách na občerstvení pořadatelé nabídnou prezentace exkluzivních výzkumů provedených výzkumnými agenturami speciálně pro účastníky Sustainability Summitu. 
Vedle oznámených novinek ale zůstává jádro úspěšného prvního ročníku. „I na tomto ročníku Sustainability Summit budou ty nejlepší udržitelné projekty, které vybere naše Vědecká rada, a doprovodný program Vědecká kavárna. Oboje bylo účastníky hodnocené jako velmi úspěšné,“ poznamenal Jeffrey Osterroth

Dopolední inspirace

Czech & Slovak Sustainability Summit 2024 se koná několik týdnů před hokejovým mistrovstvím světa, které se bude hrát v Praze. „To nás inspirovalo k tomu, abychom program strukturovali jako hokejový zápas a rozdělili jej do tří třetin. Toto hokejové členění poskytne účastníkům vyváženější pohled na otázky udržitelného rozvoje,“ informovala Kateřina Osterrothová.
První (dopolední) třetina bude zahájena inspirativní diskuzí zaměřenou na téma udržitelnost ve světě. „Manažeři udržitelnosti v České a Slovenské republice nebo dokonce v celé Evropě často zapomínají, že starý kontinent je součástí mnohem většího světa. Nestačí zlepšovat udržitelnost v Evropě, a přitom zapomínat na zbytek světa,“ uvedl Jeffrey Osterroth. V úvodní diskuzi bude proto moderátor hovořit se dvěma lokálními odborníky, kteří strávili velký kus svého života řešením problémů udržitelnosti ve světě. 
Následuje panelová diskuze s tématem Spolupráce je jedinou cestou k udržitelnosti. „Téměř každá společnost na lokálních trzích se vydala na cestu k udržitelnosti, a cílem Czech & Slovak Sustainability Summitu je upozornit na pozoruhodné kroky, které byly na této cestě dosud učiněny. Aby udržitelnost jako celek pokročila, nemohou firmy žít v bublině,“ řekla Kateřina Osterrothová. Podniky podle ní musí spolupracovat nejen s dodavateli a klienty, ale také dalšími aktéry. V dopolední diskuzi se proto – ve snaze o kooperaci – střetnou názory představitelů podnikové sféry, akademické obce, státní správy i neziskového sektoru.
Panelisté:
- Petr Hladík, ministr Ministerstvo životního prostředí
- Michaela Hletkova Ploszekova, vedúca odd. Životné prostredie, Volkswagen Slovakia a predsedníčka Komisie environmentálnej legislatívy, Zväz automobilového priemyslu SR 
- Michaela Chaloupková, členka představenstva, chief sustainability officer, ČEZ
- Michal Kišša, výkonný riaditeľ, Nadácia Pontis / Pontis Foundation
- Naďa Kovářová komerční, výkonná ředitelka pro strategii značky a komunikaci, Komerční banka 
- Milan Pospíšil, rektor, VŠCHT Praha – UCT Prague
Moderátorka: Alice Machova, vedoucí partnerka poradenství v oblasti udržitelného rozvoje, EY Česká republika.

Prostor pro vědu, networking a občerstvení

Od rána bude možné navštívit odbornou přednáškovou sekci Vědecká kavárna, která je zaměřena na novinky, výzkum a vývoj v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství a surovinové bezpečnosti. Cílem je poskytnout prostor pro sdílení nových informací či výsledků z výzkumu, které by mohly inspirovat k realizaci v praxi.
Vědeckou kavárnu, ale i hlavní souběžný hlavní konferenční program přeruší delší dopolední přestávka. Nejde o půlhodinovou kávovou přestávku, ale o hodinový brunch s vegetariánskými a veganskými pokrmy. Během pauzy se bude konat i komentovaná prohlídka posterů udržitelných projektů. Cílem summitu je totiž představit co největší počet úspěšných udržitelných projektů. Protože se do programu konference nevejdou všechny nominované projekty, organizátoři zařadili programovou část, která je běžná na vědeckých kongresech: galerii posterů. Po celý den budou v udržitelných stojanech vystaveny plakáty vytištěné na recyklovaném papíře s podrobnými informacemi o projektech. Během přestávek na brunch a oběd budou autoři u posterů k dispozici, aby zájemcům svůj projekt představili a odpověděli na jejich dotazy.

Příležitost pro best practices

Druhá třetina konferenčního programu, která se koná přes poledne, bude patřit případovým studiím. „Nemůžeme se posunout k udržitelnější budoucnosti jednoduše tím, že budeme mluvit o tom, co musíme udělat, a stěžovat si na to, co se dělá nebo nedělá. Musíme podniknout konkrétní kroky. A mnoho společností a organizací už přijímá opatření, která mají skutečný dopad,“ domnívá se Jeffrey Osterroth. Primárním cílem Czech & Slovak Sustainability Summitu je poskytnout platformu pro prezentaci úspěšných projektů tak, aby byly další firmy motivovány k podobným činům. Podle organizátorů představuje nejlepší možnost právě sdílení pozitivních zkušeností.
V tomto bloku účastníci uslyší podrobnosti o 12 udržitelných projektech, které mají podle pořadatelů prokazatelné pozitivní dopady na životní prostředí nebo společnost. Stručně řečeno, uvidíte udržitelnost v praxi. „Není třeba se bát greenwashingu. Prezentované projekty jsou těmi nejlepšími, jež vybrala Vědecká rada summitu, která požaduje předložení důkazů a konkrétních dat. Tyto náměty jsou skutečně nejlepšími udržitelnými projekty realizovanými na českém a slovenském trhu za poslední rok,“ podotkla programová ředitelka. Budou nejen prezentovány těmi samými odborníky, kteří na nich pracovali, ale tito lidé a jejich projekty získají ocenění Sustainability Star.
Po rozdávání trofejí Sustainability Star bude čas pro další občerstvení a networking ve formě lehkého pozdního oběda. Účastníci se mohou těšit i na druhou komentovanou prohlídku posterů udržitelných projektů.

Čas pustit se do práce

Novinkou konferenčního programu druhého ročníku summitu jsou už zmiňované odpolední workshopy, které budou podstatou třetí třetiny programu. Workshopy se zaměří na rozmanitá témata jako ESG reporting, financování udržitelnosti, sociální aspekty udržitelnosti, dekarbonizace a environmentální aspekty udržitelnosti, inkubace udržitelného podnikání a podpora start-upů či biodiverzita. 
Účastníci a účastnice se do workshopů mohou zapojit v zásadě třemi různými způsoby: 1) Krátce (5–7 minut) prezentují svůj projekt anebo zkušenosti a posléze následuje diskuze (10–15 minut); 2) Zasednou u kulatého stolu po celou dobou konání workshopu a zapojí se aktivně do diskuze, i když sami neprezentují; 3) „Sedí stranou“, poslouchají debatu a jsou tzv. volnými agenty, kteří se podle nálady a zájmu přesouvají z jednoho workshopu k jinému.

Prodloužení: Večerní networking

Večerní program lze označit jako SusPub, tedy Sustainability Pub čili Udržitelnou hospodu. S dobrým jídlem, pitím a zábavním programem jde podle pořadatelů o velmi důležitou součást setkání, kdy lze prodiskutovat vše, o čem se mluvilo během dne, a navázat nové obchodní i osobní kontakty. Zda na konci prodloužení dojde k samostatným nájezdům, se ještě uvidí podle nálady a výdrže účastníků.

Možnosti zapojení partnerů do summitu

Společnosti na českém a slovenském trhu a jejich susmani a susmanky se mohou do druhého ročníku Czech & Slovak Sustainability Summitu zapojit různými způsoby. Buď se stanou partnerem summitu a podpoří zavádění udržitelných postupů na českém a slovenském trhu, nebo nominují svůj udržitelný projekt do konferenčního programu a na ocenění Sustainability Star 2024. Mohou se zúčastnit praktických workshopů a diskutovat o způsobech, jak zlepšit udržitelnost nejen ve své společnosti, ale i na trhu jako celku. Každopádně málokdo si nechá ujít možnost být v kontaktu se stovkami odborníků na udržitelnost a navázat nové kontakty, které mohou jejich společnosti pomoci. Zárukou je, že každý účastník najde i inspiraci pro realizaci vlastních projektů. 
Nafoukněte svou bublinu, nabádá Sustainability Summit 2024 Více o Czech & Slovak Sustainability Summitu

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru