Jaká data o udržitelnosti se budou reportovat podle nové legislativy?

9.2.2023
Prošli jsme stovky stran technických dokumentů a připravili ucelený přehled reportovacích požadavků o udržitelnosti podle připravované legislativy EU. Shrnujeme, jaká ESG data budou podle nové legislativy pro firmy, banky a investory klíčová ve strategii a řízení udržitelnosti, a dále v oblastech klimatické změny, životního prostředí, udržitelných aktivit, zaměstnanců a dodavatelských řetězců, due diligence pro významné negativní dopady, a protikorupčních opatření.
V uceleném přehledu shrnujeme požadavky nařízení o zveřejňování informací v odvětví finančních služeb (SFDR), směrnice o reportování o udržitelnosti (CSRD, reforma směrnice nefinančního reportingu) a taxonomie udržitelných aktivit.
Dosud musely informace o udržitelnosti reportovat jen velké firmy obchodující své cenné papíry na burze, banky a pojišťovny s více než 500 zaměstnanci. Nově představený návrh směrnice o reportování o udržitelnosti (CSRD) z dubna 2021 rozšiřuje působnost na všechny velké společnosti a na všechny malé, střední a velké společnosti obchodující své cenné papíry na burze s výjimkou mikropodniků.
Data o udržitelnosti musí zveřejňovat také investoři a další účastníci finančního trhu v rámci nařízení o zveřejňování informací v odvětví finančních služeb (SFDR). Pravidla pro firmy a investory doplňuje nařízení o rámci pro usnadnění udržitelných investic, takzvaná taxonomie. Pro SFRD i taxonomii budou také vytvořené standardy, které vyjasní konkrétní technické detaily a kritéria.
Finální návrhy těchto standardů srozumitelně shrnuje nový přehled od Frank Bold, který vám po registraci pošleme e-mailem.

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru