Jak zvýšit odolnost a prosperitu firmy? Zaveďte due diligence

9.2.2023
Due diligence neboli náležitá péče v lidskoprávní a environmentální oblasti (ESG due diligence) se rychle stává důležitou součástí zelené transformace. V rámci strategie udržitelných financí EU je due diligence jednou z podmínek, které musí splňovat zelené aktivity a zelené financování, včetně zelených dluhopisů. Evropská unie navíc připravuje jednotná pravidla, která vyjasní požadavky náležité péče pro firmy. Co přesně due diligence pro byznys znamená a jaké benefity firmám přináší? Odpoví experti v našem článku. 
Proces prevence, identifikace a případného řešení závažných negativních dopadů na lidská práva a životní prostředí v podnikání a hodnotovém (dodavatelském) řetězci. To se rozumí pod pojmem náležitá péče neboli due diligence. Jinými slovy, due diligence je flexibilní nástroj, který pomáhá společnostem identifikovat závažné problémy (např. dětskou práci) a zaměřit se na ně. Ve většině odvětví jsou lidskoprávní rizika předvídatelná, což společnostem usnadňuje určit, zda jsou či nejsou vystaveny těmto typickým rizikům závažných dopadů.

Zkušenosti z Ericsson, Vaude a Lorenz

V některých případech mohou být firmy spojené s řadou negativních dopadů a nemusí být schopné přijmout opatření proti všem najednou. Tehdy musí podniky upřednostnit ty problémy, které jsou z pohledu postižených osob nejzávažnější.
"V našem dodavatelském řetězci se často zabýváme problémy souvisejícími s pracovním právem, jako je životní minimum, pracovní doba nebo práva odborů. Co se týče prodeje a konečného využití výrobků, řešíme otázky jako je ochrana soukromí nebo svoboda projevu, a to kvůli možnému zneužití našich produktů," vysvětluje expert na firemní odpovědnost Théo Jaekel z telekomunikační společnosti Ericsson
Chcete se dozvědět více o standardech due diligence a zkušenostech byznysu s jejich aplikací? Registrujte se a podívejte se na náš webinář, kterého se zúčastnili CSR experti jako Théo Jaekel z firmy Ericsson nebo Bettina Roth ze společnosti Vaude. 
Pokud je firma spojená s potenciálními nebo skutečnými závažnými dopady, měla by přijmout odpovídající opatření na základě svého postavení, zapojení do negativních dopadů a svojí schopnosti tyto dopady ovlivnit. Dobrá praxe due diligence ve vysoce rizikových dodavatelských řetězcích (např. bavlna, palmový olej) znamená, že firma zná svůj dodavatelský řetězec, posuzuje nové dodavatele a spolupracuje s nimi.
"Naopak pokud firma nepřijímá žádná preventivní opatření a neprověřuje své dodavatele, nesplňuje standardy náležité péče," popisuje Filip Gregor ze společnosti Frank Bold. 
Spolupráce s dodavateli, ale také s dalšími relevantními partnery, kterých se identifikovaný problém týká (např. se  zaměstnanci, odbory nebo nevládními organizacemi), je jedním z důležitých principů due diligence. Podniky například často potřebují řešit problémy, které přímo nezpůsobují. "Pokud firma řeší problém, který sama nezavinila, očekává se od ní, že využije svůj vliv, aby dosáhla lepšího výsledku. Může například pomoci dodavatelům a zákazníkům nebo spolupracovat s firmami z oboru na komunikaci se státní správou," říká Rachel Davis, viceprezidentka a zakladatelka organizace Shift. 
Zkušenosti z byznysu ukazují, že úsilí, které firmy na due diligence vynakládají, se jim vrací a přináší řadu benefitů. Management udržitelnosti zvyšuje odolnost firem vůči krizím. I v době pandemie jsme měli stabilní dodavatelské řetězce a dokázali jsme s našimi dodavateli hledat řešení, když se potýkali s dopady korona krize. Můžeme jasně ukázat, že udržitelnost vede k ekonomickému úspěchu,"  shrnuje Bettina Roth, CSR manažerka oděvní společnosti Vaude.
Kromě vyšší odolnosti vůči krizím a pozitivního vlivu na obchodní výsledky a růst firmy, označili řečníci za výhody due diligence také zvýšení důvěry mezi firmou a dodavateli a obchodními partnery a investory. "Banky a finanční instituce chtějí podporovat projekty, které mají dobře zvládnuté due diligence," potvrzuje Julien Lavarini, manažer odpovědného dodavatelského řetězce potravinářské společnosti Lorenz. 
Podle experta na firemní odpovědnost Théo Jaekela z telekomunikační společnosti Ericsson se zájem investorů o toto téma v posledních letech stále zvyšuje. "Mnohokrát se nás investoři dotazovali přímo na naše due diligence. Díky tomu, že jsme připraveni a máme nastavené procesy, dostáváme od nich kladné reakce. Není to jen jednosměrná komunikace, sami s investory spolupracujeme a informujeme je o situaci v rizikových oblastech, což velmi oceňují," uzavírá Jaekel. 

Byznys se potřebuje připravit co nejdřív

Francie, Norsko a Německo už přijaly vlastní legislativu, která vyžaduje, aby velké společnosti prováděly due diligence v rámci všech jejich aktivit a obchodních vztahů. Evropská komise 23. února 2022 představí Evropskému parlamentu a Radě EU návrh směrnice Sustainable Corporate Due Diligence (SCDD, dříve pod názvem Sustainable Corporate Governance). Návrh vyjasní pravidla due diligence, která budou vycházet ze standardů OSN a OECD.
Urychlené přijetí směrnice nedávno podpořilo více než 100 firem a investorů ve společném prohlášení. Naléhají na EU, aby v rámci směrnice co nejdříve přijala pravidla due diligence pro oblast lidských práv a životního prostředí. Mezi signatáře patří například Aviva, Danone, Ericsson, IKEA, nebo Vaude.

Jak Vám pomůžeme?

Ve Frank Bold Advisory nabízíme komplexní služby v oblasti ESG, jejichž součástí je due diligence. Posoudíme Vaše podnikání z hlediska evropských ESG standardů a nastavíme příslušné procesy i reportingové výstupy tak, aby vyhovovaly požadavkům EU taxonomie a abyste mohli poskytovat svým obchodním partnerům klíčová ESG data. Pomůžeme také posoudit due diligence podmínky společnostem, které se chystají vydávat zelené dluhopisy (green bonds). 

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru