SFDR compliance

Investičním fondům pomůžeme k novým investicím

Od ledna 2022 je účinné Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit a investoři jsou povinni zveřejňovat informace o ESG rizicích, dopadech a zelených produktech podle evropského nařízení SFDR. Brzy budou následovat i evropské ESG standardy upřesňující reporting investorů a běžných firem.

Obraťte se na nás

Co z toho vyplývá?

EU taxonomy
* CSRD = směrnice zavádějící reportovací povinnosti pro velké firmy
* SFRD = Nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
* EU taxonomie = Klasifikační systém, určuje firmám i investorům, co je udržitelná aktivita

Co služba obsahuje

  • Zařídíme vám splnění nových zákonných povinností pro investory podle SFDR.
  • Společně připravíme ESG Compliance Report.
  • Kategorizujeme portfolio vašich projektů z pohledu ESG kritérií podle evropské legislativy
  • Nastavíme procesy a reportingové výstupy podle základních zákonných požadavků Nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností a EU Taxonomie.
  • Usnadníme vám proces přechodu vašeho portfolia nebo jeho části do nového standardu zeleného fondu podle evropské legislativy.
  • Pomůžeme vám nastavit procesy a standardy pro nové transakce tak, abyste uměli efektivně vybrat a vyhodnotit projekty v zeleném standardu.
  • Zajistíme nastavení monitoringu, vyhodnocování a reportingu podle kritérií pro zelený fond podle SFDR a v souladu s EU taxonomií.
  • Společně nastavíme i vnitřní procesy a smlouvy s vašimi dodavateli a partnery tak, abyste uměli efektivně reportovat informace týkající se nových pravidel.

Naši klienti

Proč s námi? Měníme svět odpovědným podnikáním

O ESG dnes mluví každý, ale v expertní skupině Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let přímo v Bruselu.

Máme přímou zkušenost z evropských institucí, kde se naši právníci podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. 
Více o Frank Bold

Stáhněte si praktický manuál k ESG

Prošli jsme za vás stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG. Zaregistrujte se a my vám pošleme praktické shrnutí. Dostanete také materiál a záznam školení k ESG due diligence a budeme vás informovat o dalších novinkách.

Zaregistrujte se

Co pro vás zajistíme

Proč s námi? Měníme svět odpovědným podnikáním

O ESG dnes mluví každý, ale v expertní skupině Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let přímo v Bruselu.

Máme přímou zkušenost z evropských institucí, kde se naši právníci podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. 
Více o Frank Bold