ESG strategie a report

Zavedením nástrojů ESG pomůžeme vaší firmě lépe analyzovat rizika a příležitosti spojené s udržitelností

Od ledna 2022 je účinné Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit. Investoři jsou také povinni zveřejňovat informace o udržitelnosti podle nařízení SFDR, a proto vyžadují tato data i po svých firemních klientech. 

Od roku 2024 budou velké společnosti povinny uvádět klíčové ESG údaje ve svých výročních zprávách podle směrnice CSRD a nových EU standardů. Data budou vyžadovat i od svých dodavatelů.

Obraťte se na nás

Co z toho vyplývá?

EU taxonomy

* CSRD = směrnice zavádějící reportovací povinnosti pro velké firmy
* SFRD = Nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
* EU taxonomie = Klasifikační systém, určuje firmám i investorům, co je udržitelná aktivita

Co služba obsahuje

  • Provedeme vás změnami legislativy pro firmy nad 250 zaměstnanců.
  • Navrhneme, jak informace sbírat a vypočítat, jaké strategie a cíle si nastavit a jak napsat samotný ESG report. 
  • Připravíme přehled ESG dat, která bude Vaše společnost potřebovat pro snadnější přístup k zeleným financím. 
  • Navrhneme plán, abyste dokázali ESG reporty vykazovat včas a bez dodatečných nákladů. 
  • Pomůžeme vám vyhodnotit, jaké konkrétní obchodní a marketingové příležitosti i rizika vám nová legislativa a změny spojené s udržitelností přináší.
  • Zanalyzujeme pro vás konkrétní přínosy a navrhneme, jak je využít a správně odkomunikovat vašim obchodním partnerům a klientům.
  • Zajistíme pro Vás due diligence (tzv. náležitou péči) v oblasti lidských a pracovních práv, odpovědného podnikání a životního prostředí.

Naši klienti

Proč s námi? Měníme svět odpovědným podnikáním

O ESG dnes mluví každý, ale v expertní skupině Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let přímo v Bruselu.

Máme přímou zkušenost z evropských institucí, kde se naši právníci podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. 
Více o Frank Bold

Stáhněte si praktický manuál k ESG

Prošli jsme za vás stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG. Zaregistrujte se a my vám pošleme praktické shrnutí. Dostanete také materiál a záznam školení k ESG due diligence a budeme vás informovat o dalších novinkách.

Zaregistrujte se
Články
Další články