ESG audit pro export do
Velké Británie

Pomůžeme Vaší firmě nastavit ESG reporting za účelem exportu do Velké Británie


Velká Británie letos připravuje vlastní zelenou taxonomii (Green Taxonomy) a požadavky na zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (Sustainability Disclosure Requirements). Zavede tak podobné a v některých ohledech přísnější, požadavky na ESG reporting jako Evropská unie včetně strategie, řízení rizik, indikátorů (emise skleníkových plynů okruhů 1, 2, 3) a cílů souvisejících s klimatem.

Společnosti kótované ve Velké Británii, banky, správci aktiv a pojišťovny jsou už nyní povinni zveřejňovat informace podle doporučení TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures), a tento požadavek se bude vztahovat i na další velké firmy od let 2022 až 2023. Udržitelnost je navíc vyžadována v rámci veřejných zakázek: kupované zboží má splňovat minimální zelené standardy a zakázky mají přispívat společenským hodnotám.
Obraťte se na nás

Co z toho vyplývá?

  • Informace o udržitelnosti jsou vyžadovány od všech uchazečů o veřejné zakázky ve Velké Británii.
  • Informace povinně zveřejňované britskými společnostmi zahrnují celý dodavatelský řetězec, budou tedy vyžadovány i od českých dodavatelů. 
ESG reporting dle britské legislativy tedy dopadá na firmy, které plánují uzavřít smlouvu s:
Pozn: okruh povinných subjektů se bude navíc dále rozšiřovat

Co pro vás zajistíme

  • Provedeme Vás změnami legislativy ve Velké Británii v EU a pomůžeme Vám vyhodnotit, jaké konkrétní obchodní a marketingové příležitosti a rizika Vám přináší. 
  • Pomůžeme Vám nastavit nefinanční reporting pro účely exportu do Velké Británie, účast v tendrech a snadnější přístup k zeleným financím.
  • Připravíme certifikovaný výpočet uhlíkové stopy podle GHG Protocol nebo norem řady ISO 14 000 a dekarbonizační plán podle britské legislativy (PPN 06/21) včetně technického řešení a možných finančních úspor.

Proč s námi? Měníme svět odpovědným podnikáním

O ESG dnes mluví každý, ale v expertní skupině Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let přímo v Bruselu.

Máme přímou zkušenost z evropských institucí, kde se naši právníci podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. 
Více o Frank Bold

Stáhněte si praktický manuál k ESG

Prošli jsme za vás stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG. Zaregistrujte se a my vám pošleme praktické shrnutí. Dostanete také materiál a záznam školení k ESG due diligence a budeme vás informovat o dalších novinkách.

Zaregistrujte se