Prosazujeme společenské změny

Chci vědět jak

Co děláme?

Už 15 let prosazujeme systémové změny ve veřejném zájmu. Nyní se chceme o naše zkušenosti podělit. Ve Frank Bold Institutu se snažíme, aby cíle vašich projektů zakořenily na legislativní úrovni.

Podporujeme spolupráci neziskových organizací, expertů a filantropů za účelem vzniku silných partnerství a prosazení potřebných změn.

Jak spolupráce probíhá?

1. Vstupní konzultace

Chceme důkladně probrat vaši situaci a potřeby. Proto nabízíme bezplatnou až dvouhodinovou konzultaci.

2. Příprava projektu

  • revize a verifikace projektového plánu
  • mapování projektu
  • konzultace

3. Realizace projektu

Vyberte si z jednoho nebo více produktů:

  • konzultace v průběhu projektu
  • expertní podpora
  • vedení a koordinace projektu

Nabízené
produkty

Příprava projektu:
Mapování projektu

Ve 3 krocích zmapujeme potenciál úspěchu vašeho projektu.

Příprava projektu:
Revize a verifikace projektového plánu

Nabízíme konzultace plánu a advokační strategie. V rámci  konzultací zanalyzujeme proveditelnost a prosaditelnost vašich navrhovaných řešení.

Realizace projektu:
Konzultace v průběhu projektu

Společně zkonzultujeme postup vašeho projektu. Můžeme vám pomoci vytvořit či upravit lobbingovou strategii na míru. Do samotného lobbingu se ale nezapojíme, stejně jako do dalších přímých aktivit.

Realizace projektu:
Expertní podpora

Nabízíme expertízu v advokační a lobbingové práci, řízení a koordinaci projektu, komunikaci, fundraisingu - či jejich kombinací. Celý proces s vámi budeme pravidelně konzultovat a průběžně dodávat předem domluvené výstupy.

Realizace projektu:
Vedení a koordinace projektu

Vedení projektu vezmeme do svých rukou. Projekt obvykle běží pod vlastní značkou (nikoli pod brandem FBI). Naši expertizu si lze vybrat z oblasti lobbingu, nebo je možné využít i naše další expertní týmy například komunikační tým.

Naše úspěšné projekty

Živá půda

Pomáháme zastavit znehodnocování půdy v české krajině.

Domácí úkoly

Prosazujeme kroky potřebné pro modernizaci českého školství, aby skutečně využilo potenciálu každého žáka na maximum.

Nezávislá média

Usilujeme o novelizaci právní úpravy mediálního trhu pro  
větší pluralitu, nezávislost a dostupnost kvalitních zdrojů.

Učitel naživo

Pomohli jsme vytvořit a zavést do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které zlepšují vzdělávání dětí.

Rekonstrukce státu

Dlouhodobě prosazujeme zákony pro otevřený, efektivní a hospodárný stát bez korupce.

Moderní státní správa

Chceme dostat státní správu do dobré kondice díky efektivní organizaci, informovanému vládnutí a digitální transformaci.

Exekuční neřád

Prosazujeme systémového řešení neudržitelné situace více než 720 tisíc Čechů v exekuci.

Svoboda slova

Usilujeme o větší ochranu svobody slova na systémové úrovni jak v českém, tak v evropském měřítku.

Co jsme společně dokázali

Od roku 2013 jsme pomohli prosadit 15 zákonů pro transparentnější a férovější stát. Jako transparentnější majetková přiznání politiků, zákon o registru smluv a efektivnější přístup k informacím. Za deset let existence získala Rekonstrukce stala silné postavení v dialogu s politiky.

Rekonstrukce státu

Naši experti vydali kapesního průvodce novými evropskýmizákony v oblasti digitálních technologií, zorganizovali mezinárodní pracovní skupinu k implementaci těchto nových pravidel v členských zemích a projekt se tak stal evropským lídrem v této problematice.

Svoboda slova

Náš tým

Lukáš Kraus

Expert Frank Bold Institutu
- odpovědné a otevřené vládnutí
- demokracie a bezpečnost

E-mail

Věnek Bonuš

Expert Frank Bold Institutu
- životní prostředí
- sociální oblast
- justice

E-mail

Pavlína Hojná

Expert Frank Bold Institutu
- veřejné investování
- digitalizace státní správy

E-mail

Martin Fadrný

Člen správní rady

Kristína Šabová

Člen správní rady

Josef Karlický

Člen správní rady

Mám nápad na lepší svět

Děkujeme za váš nápad! V nejbližší době se Vám ozveme.
Něco je špatně, prosím překontrolujte, zda máte všechno vyplněno

Jsme součástí expertní skupiny Frank Bold
Copyright © 2022 Frank Bold

Frank Bold Institut se řadí mezi další subjekty konsorcia Frank Bold, jako jsou Frank Bold Advokáti, Frank Bold Energy nebo Frank Bold Society. Je klíčovým dodavatelem advokačních služeb pro Rekonstrukci státu a Frank Bold Society. V rámci volných kapacit dále poskytuje služby v dalších projektech, a to zejména neziskovým organizacím a filantropům.

Fakturační údaje: 
Frank Bold Institut, z. ú., Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 178 32 560
Bankovní spojení: 2202429082/2010